Relacja: Spotkanie Prezesa KIG z delegacją rządową z Botswany, 4 sierpnia 2015 r.

21.02.2016

W dniu 4 sierpnia 2015 r. odbyło się spotkanie Prezesa KIG z delegacją rządową z Botswany, której przewodniczył Wiceminister Handlu i Przemysłu Pan Sadique Kebonang.

W składzie 10-osobowej delegacji znaleźli się ponadto przedstawiciele Ministerstwa Budownictwa oraz Botswańskiego Centrum Inwestycji i Handlu BITC.

Gospodarka Botswany uzależniona jest od wydobycia diamentów. Sektor ten stanowi około 70-80% dochodów z eksportu i około 1/3 dochodów budżetowych. Od uzyskania niepodległości państwo utrzymywało jeden z najwyższych na świecie wskaźników wzrostu gospodarczego, który wyhamował w 2009 roku wskutek zmniejszonego popytu na diamenty na rynku światowym. Dzięki rozsądnej polityce budżetowej i dobremu zarządzeniu finansami publicznymi Botswana przekształciła się z jednego z najbiedniejszych krajów na świecie do kraju o średnich dochodach.

Innymi kluczowymi sektorami dla gospodarki są: turystyka, usługi finansowe, rolnictwo na własne potrzeby i hodowla bydła.

Obroty handlowe Polski z Botswaną w 2014 r. wyniosły 14,5 mln USD. W strukturze eksportu do Botswany w 2014 r. największymi grupami towarowymi były: urządzenia mechaniczne i elektryczne (maszyny ziemne), produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych (głównie kosmetyki), wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych.

W strukturze importu z Botswany w 2014 r. największymi grupami towarowymi były z kolei produkty mineralne (głównie rudy i koncentraty miedzi) oraz materiały i wyroby włókiennicze.

Botswana jest konsekwentnie oceniana jako jedna z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla inwestycji. Otoczenie prawne zapewnia bezpieczeństwo kontaktów handlowych, choć proces ich zawierania jest czasochłonny (źródło: Ministerstwo Gospodarki).

Było to juz kolejne spotkanie przedstawicieli instytucji i organizacji biznesowych z Botswany w KIG, w marcu br goscilismy delegację przedstawicieli szpitali i uczelni medycznych, ktorym towarzyszyli także przedstawiciele Centrum BITC.

Podczas spotkania podkreślano zainteresowanie firm polskich i botswanskich wzajemną współpracą m.in. w branzy rolnictwa, przetwórstwa żywnosci oraz medycyny i farmacji. Krajowa Izba Gospodarcza, na zaproszenie strony botswańskiej, przygotowuje misję do Botswany w listopadzie br.

Kontakt
Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora
Tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Galeria zdjęć

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.