Relacja: Spotkanie uczestników misji KIG do Teheranu i Mashad, 23 marca 2016 r.

01.10.2016

W dniu 23.03.2016 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie podsumowujące ostatnią wizytę polskich przedsiębiorców w Iranie (Mashad, Teheran 5-9 marca 2016) w ramach misji KIG towarzyszącej wizycie oficjalnej Pana Radosława Domagalskiego-Łabęckiego, Wiceministra Rozwoju.

W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy uczestniczący w misji, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ambasady Iranu w Warszawie, Polsko-Irańskiej Izby Gospodarczej, przedstawiciele instytucji finansowych oraz banków.

W imieniu Wiceministra Rozwoju Pana Radosława Domagalskiego, perspektywy po wizycie misji w Iranie podsumował Pan  Wojciech Pobóg Pągowski, Z-ca Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju.

Wiceminister R. Domagalski przeprowadził rozmowy w Iranie  m.in. z Wiceministrem Gospodarki i Finansów M. Khazzai, Wiceministrem Przemysłu, Górnictwa i Handlu M. Khosrotadżem, Wiceministrem Ropy Z. Nyanem oraz Wiceministrem Zdrowia i Edukacji Medycznej dr I. Haridżim.

Misja odbyła się kilka tygodni po zniesieniu międzynarodowych sankcji nałożonych na Iran, a wcześniej, tj.18 stycznia 2016r, dwa dni po częściowym zniesieniu sankcji przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, delegacja irańska z Mashad przeprowadziła rozmowy biznesowe z polskimi przedsiębiorstwami na Forum Gospodarczym w KIG.

Główną przeszkodą dla przedsiębiorców był przede wszystkim  brak infrastruktury bankowej, system łaczności z irańskimi bankami został już nawiązany, a przedsiębiorstwa zainteresowane inwestycjami w Iranie uzyskają także takie same warunki kredytowe jak na działalność w innych krajach .

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej, przewodniczący delegacji biznesu, Pan Andrzej Piłat, przedstawił plany KIG w zakresie promocji polskich firm na rynku irańskim, w tym najblizsze wydarzenia organizowane w Iranie dla branzy energetycznej oraz medycznej i farmaceutycznej, jak również kolejne spotkania z irańskimi przedsiębiorcami w Polsce, w tym polsko-irańskie forum gospodarcze z okazji wizyty w Polsce delegacji Irańskiej Izby Przemysłu, Handlu, Górnictwa i Rolnictwa z Teheranu. Termin wizyty zostanie najprawdopodobniej dopasowany do planowanej w jeszcze w I półroczu 2016 r. Polsko-Irańskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.

Ze strony Ambasady Islamskiej Republiki Iranu, Pan  Alireza Majidi zadeklarował pomoc ze strony placówki dla polskich firm zainteresowanych rozwijaniem działalności gospodarczej w Iranie.

W zakresie  nowych aspektów uwarunkowań finansowych, w kontekście rozmów przeprowadzonych podczas pobytu misji w Teheranie, wypowiedzieli się przedstawiciele Ministerstwa Finansów, polskich banków PKO BP i BGK  oraz korporacji KUKE.
Pani Dorota Krasińska, Radca Ministra w Ministerstwie Finansów, potwierdziła stanowisko Ministerstwa, o braku przeciwwskazań prawnych do przeprowadzania transakcji finansowych z Iranem.

Pan Robert Zmiejko, Dyrektor Biura Strategii i Relacji Międzynarodowych, PKO Bank Polski podkreślił, że bank wymienił już klucze Swift z irańskimi partnerami i obsługuje pierwsze kontrakty eksportowe. Iran obecnie chce być na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego i dlatego prezentuje otwartość na działania z zagranicy.

Pan Robert Kasprzak, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego z Banku Gospodarstwa Krajowego stwierdził, że wyjazd do Iranu zaowocował konkretnymi, wymiernymi efektami; podczas spotkań z najważniejszymi bankami irańskimi  możliwe było także sfinalizowanie wymiany kluczy swift miedzy nimi a BGK. Zrealizowano także jedną z pierwszych transakcji finansowych w Europie z Iranem. poprzez Bank PKO BP.

Pan Marek Czerski, Prezes KUKE podkreślił natomiast,  że Korporacja podjęła ponownie współpracę z Export Guarantee Fund of Iran (umowa z odpowiednikiem irańskim KUKE została podpisana w 2000 r.), oferując polskim firmom  narzędzia ułatwiające  już istniejącą współpracę gospodarczą.

Firmy  uczestniczące w misji  oceniły Iran jako bardzo perspektywiczny rynek, który potrzebuje inwestycji w każdym sektorze.

Podkreślano wyraźne zaangażowanie ze strony administracji centralnej w nawiązywaniu relacji na rynku irańskim oraz profesjonalną organizację spotkań zaaranżowanych przez KIG.Wyjazd oceniony był jako bardzo efektywny w wielu branżach, reprezentowanych przez polski biznes.

Krajowa Izba Gospodarcza  będzie wspierać inicjatywy polskiego biznesu poprzez kolejne przedsięwzięcia promocyjne. Dzięki Joint Business Council nastąpi szeroka wymiana informacji rynkowych niezbędnych do dalszej współpracy z irańskimi partnerami.

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Agnieszka Salamończyk
tel.22 6309773
asalamonczyk@kig.pl
Maria Nowakowska
tel: 22 6309783
mnowakowska@kig.pl
Elżbieta Wojtas
tel: 22 6309752
ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.