Relacja: Spotkanie z chińską delegacją z prowincji Jiangsu, 9 VI 2016 r.

04.11.2016

W dniu 9.czerwca br Krajowa Izba Gospodarcza gościła 9 osobową chińską delegację z prowincji Jiangsu, , która zorganizowana była przez CCPIT Jiangsu Sub Council ( odpowiednika izby).

W trakcie spotkania poruszono m.in. sprawę odnowienia umowy między izbowej zawartej pomiędzy KIG a Jiangsu Sub-Council w latach 90-tych oraz możliwość zacienienia współpracy pomiędzy środowiskami biznesowymi obu krajów. Strona chińska zainteresowana jest głównie w nawiązaniu kontaktów w sferze energii odnawialnych oraz innowacyjnych technologii dla ochrony środowiska.

Kontakt:

Katarzyna Kaniewska
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. +48 22 630 97 07
kkaniewska@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.