Relacja: Spotkanie z Ministrem Domagalskim w KIG, 29 II 2016 r.

02.09.2016

W dniu 29 lutego 2016 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się spotkanie przedwyjazdowe uczestników Misji Gospodarczej do Iranu z Wiceministrem Rozwoju Radosławem Domagalskim, Przewodniczącym Polskiej Delegacji.

Wiceminister zachęcał firmy uczestniczące w Misji do bezpośrednich kontaktów, dzielenia się swoimi uwagami na temat współpracy z Iranem, sygnalizowania spraw, na które trzeba zwrócić szczególna uwagę podczas spotkań i rozmów zaplanowanych z przedstawicielami rządu w Iranie.

Spotkaniu przewodniczył Wiceprezes KIG Pan Andrzej Piłat, który razem z 70-osobową delegacją biznesu, udaje się z misją gospodarczą do Iranu w dniach 5-9 marca 2016r.

Udział potwierdzili również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ambasady Iranu, Izby Polsko-Irańskiej, PKO BP, BGK oraz KUKE, którzy przedstawili uczestnikom misji aktualne uwarunkowania i perspektywy współpracy z Iranem.

Podczas spotkania omówiony został program misji w Iranie, w dniach 5-9 marca 2016 r, który obejmował 2 ośrodki gospodarcze, stolice Prowincji Chorasan, Mashad oraz Teheran.

Kontakt
Maria Nowakowska
tel.: 22 6309783
mnowakowska@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel: 22 6309773,
asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel 22 6309752,
ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.