Relacja: Spotkanie z Ministrem Handlu Królestwa Lesotho, 1 IV 2016 r.

02.09.2016

W dniu 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie polskich przedsiębiorców z Panem Joshua Setipa – Ministrem Handlu Królestwa Lesotho. Pan Minister dokonał prezentacji na temat możliwości współpracy gospodarczej z Królestwem Lesoto oraz przybliżył polskim firmom specyfikę rynku tego kraju.

Zgodnie z informację przekazaną przez Pana Ministra, Lesotho może pochwalić się największym w Afryce wydobyciem diamentów, silnie rozwiniętą branżą górniczą i wydobywczą. Na terenie Lesotho swoje zakłady posiadają największe światowe koncerny odzieżowe, co związane jest z najbardziej konkurencyjnymi w regionie kosztami pracy oraz stabilnością gospodarki. W kraju funkcjonuje dobrze rozwinięta branża turystyczna.

Wśród głównych sektorów, będących w obszarze zainteresowania biznesu w Lesotho znajdują się branże: rolno-spożywcza, górnicza i wydobywcza, przemysłowa, odnawialnej energii, budowlana, usługowa i turystyczna.

Krajowa Izba Gospodarcza została zaproszona do przygotowania wizyty polskich przedsiębiorców w Lesotho. Misja odbędzie się we wrześniu br w ramach wizyty zaplanowanej już w Republice Południowej Afryki. Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o kontakt.

Pobierz informację o stosunkach gospodarczych: lesotho-marzec

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Agnieszka Salamończyk – Z-ca Dyrektora
tel: 22 6309773,
asalamonczyk@kig.pl

Tadeusz Świątkowski,
tel: 22 6309602,
tswiatkowski@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.