Relacja: Spotkanie z Wiceprezydentem Iranu dr Ali Akbar Salehi, 9 XI 2016 r.

16.11.2016

Zakończyła się wizyta w Polsce Wiceprezydenta Iranu dr Ali Akbar Salehi na zaproszenie Wicepremiera Mateusza Morawieckiego, wystosowane w celu współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Iranem.

Wiceprezydent Iranu został przyjęty przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę, Wicepremiera Pana Piotra Glinskiego, Marszałka Sejmu   oraz Senatu RP jak również kierownictwo Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Energii. Przeprowadzil także rozmowy w NCBJ i PGnIG.

Ze strony Krajowej Izby Gospodarczej Wiceprezydenta Iranu przyjął Prezes KIG Pan Andrzej Arendarski oraz Wiceprezes Andrzej Piłat, przewodniczący powołanej we wrześniu br Polsko-Irańskiej Rady Biznesu.

Podczas spotkaniu rozmawiano o m.in. o długoletniej współpracy polskiego i irańskiego biznesu, dobrych kontaktów na szczeblu izb gospodarczych, a także perspektyw w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii i współpracy młodych przedsiębiorców z obydwu krajów.

Krajowa Izba Gospodarcza jeszcze w bieżącym roku będzie gościć kolejną wizytę irańskiego biznesu w Warszawie, zapraszamy także Panstwa do udziału w następnych spotkaniach i misjach wyjazdowych do Iranu w 2017 roku, informacje dostępne są także w zakładce „ znajdź partnera handlowego w Iranie”

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora
Tel. +48 22 630 97 73
E-mail: asalamonczyk@kig.pl

Maria Nowakowska
Tel.+48 22 630 9 783
E-mail: mnowakowska@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.