Relacja: Targi i Misja EXPOMIN Chile, 21-25 kwietnia 2014 r.

03.11.2016

W dniach od 21 do 25 kwietnia 2014 r. polskie firmy reprezentujące branżę maszyn i urządzeń górniczych uczestniczyły w Międzynarodowych Targach EXPOMIN 2014 w Santiago de Chile. WIĘCEJ

Relacja: Targi i Misja EXPOMIN Chile, 21-25 kwietnia 2014 r.

26.09.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.