• A A A

Relacja: Udział firm polskich w MT Maputo w Mozambiku - 51st Maputo International Trade Show

04.11.2016

W dniach 31.08 – 6.09. 2015 r. w stolicy Mozambiku – Maputo – odbyły się Międzynarodowe Targi o profilu ogólno-branżowym. Po raz pierwszy od wielu lat Krajowa Izba Gospodarcza, przy współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Johannesburgu, zorganizowała udział polskich firm w tej ważnej imprezie promocyjnej na kontynencie afrykańskim.

W ramach tego wspólnego przedsięwzięcia WPHiI otworzyło na terenie targów stoisko informacyjne, które zostało wykorzystane przez członków Misji KIG do prezentacji ofert eksportowych.
W dniach 2-5 września br. 11 delegatów firm prywatnych prowadziło tam rozmowy handlowe z firmami Mozambiku zainteresowanymi współpracą handlową z Polską.

Na terenie stoiska rozpowszechniono również materiały informacyjne Krajowej Izby Gospodarczej (folder Misji) oraz broszury i i ulotki towarowe polskich przedsiębiorstw.

Należy podkreślić, że tegoroczne targi były 51 edycją tej najważniejszej imprezy targowej Mozambiku. Tematyka działalności promocyjnej podjętej na wspomnianych targach przez Misję KIG obejmowała oferty eksportowe w zakresie przemysłu energo-elektrycznego, technologii budowy elektrowni wiatrowych, przemysłu rolno-spożywczego oraz farmaceutycznego.
Polskie stoisko na terenie targów cieszyło sie dużym zainteresowaniem ze strony firm przemysłowo-handlowych Mozambiku.