Relacja: Wizyta studyjna przedstawicieli chińskiego biznesu, 10 - 14 września 2019 r.

21.04.2020

Wizyta studyjna przedstawicieli chińskiego biznesu, 10 – 14 września 2019 r. z udziałem przedstawicieli branży górniczej oraz przedstawicieli prasy.

W ramach realizacji Branżowego Programu Promocji Maszyn – wizyty studyjne, Biuro Współpracy z Zagranicą zorganizowało wizytę studyjną 7 przedstawicieli chińskich firm sektora górniczego oraz 3 dziennikarzy reprezentujących  prasę  branżowa

Zgodnie z programem do zadań KIG należało pozyskanie uczestników ze strony chińskiej, którzy byliby zainteresowani udziałem w misji do Polski jak również zorganizowanie im programu merytorycznego i  logistycznego  wizyty  w naszym kraju.

 Ze względu na branżę, którą reprezentowali uczestnicy wizyty studyjnej – program pobytu w Polsce został zorganizowany w regionie wiodącym dla branży górniczej tj. na Śląsku (Katowice, Tychy, Tarnowskie Góry).

 W Katowicach uczestnicy misji mieli okazję zwiedzić największą w Polsce  wystawę górniczą – Międzynarodowe Targi Górnicze KATOWICE 2019 i odbyć rozmowy handlowe na 18 polskich stoiskach reprezentujących szeroko rozumiany sektor górniczy.

W drugim i trzecim dniu pobytu na Śląsku misja chińska odwiedziła trzy wiodące zakłady produkujące sprzęt i maszyny górnicze tj.: FAMUR, CARBOAUTOMATYKĘ oraz FASING.

Podczas swojego pobytu w Polsce chińscy goście mieli okazje zapoznać się również z regionem i śląską kuchnią. Goście z Chin byli pod wrażeniem zarówno polskiej myśli technicznej jak również urody regionu. Wykazali bardzo duże zainteresowanie nabyciem maszyn polskich do swoich kopalń, szczególnie podczas rozmów w firmie FAMUR.

Relacja zdjęciowa:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.