Relacja: Wizyta studyjna przedstawicieli tureckiego biznesu, 6 - 9 listopada 2018 r.

21.04.2020

Wizyta studyjna przedstawicieli tureckiego biznesu, 6-9 listopada 2018 r. z udziałem przedsiębiorców reprezentujących branże rolniczą oraz przedstawicieli prasy tureckiej.

W ramach programu przedstawiciele tureccy wzięli udział w:

  • Seminarium Polska – Turcja, zrealizowanym w Krajowej Izbie Gospodarczej z udziałem przedstawicieli branży z obydwu krajów oraz w rozmowach dwustronnych z uczestnikami Seminarium;
  • zwiedzili targi Warsaw Industry Week, gdzie przeprowadzili rozmowy bilateralne z wystawcami na stoiskach oraz uczestniczyli w prezentacji zorganizowanej przez białostocki Klaster Obróbki Metali;
  • złożyli wizytę w Białymstoku, gdzie odbyło się spotkanie w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku z udziałem członków Izby, a także z firmami działającymi w ramach Klastra Obróbki Metali:
  • odwiedzili zakłady: Samasz, Cynkomet, Metalfach oraz Białostocki Park Naukowo – Techniczny, gdzie przeprowadzili rozmowy z firmami polskimi rekomendowanymi przez Zarząd Parku.

Relacja zdjęciowa:

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.