Relacja z seminarium Polska – Sri Lanka z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych Sri Lanki – Pana Wasantha Senanayake

01.03.2018

W dniu 16 lutego br. w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się  Seminarium Biznesowe: Polska – Sri Lanka połączone z sesją rozmów b2b pomiędzy przedstawicielami firm z obu krajów.

Seminarium zostało zorganizowane w związku z wizytą Pana Wasantha Senanayake, Ministra Spraw Zagranicznych Sri Lanki w naszym kraju, któremu  towarzyszyła  12 osobowa delegacja wiodących przedsiębiorstw ze Sri Lanki – reprezentujących między innymi takie sektory jak:

 • Motoryzację
 • Budownictwo
 • Spożywcze
 • Urządzenia medyczne i produkty prozdrowotne
 • Kamienie szlachetne
 • Herbatę
 • Rolne

Podczas seminarium goście ze Sri Lanki przedstawili  najnowsze plany i założenia rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki, zachęcali  do inwestowania  oraz  nawiązania ściślejszej współpracy handlowej oraz technologicznej z ich krajem.

 We wzajemnych obrotach handlowych Sri Lanka  od lat notuje znaczną nadwyżkę dlatego, strona polska  dąży do jej zbilansowania. Zabierając  głos przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości  i Technologii Pan Marek Wejtko  dokonał oceny współpracy  handlowo – gospodarczej pomiędzy naszymi krajami (istnieją pewne rozbieżności w danych statystycznych dot. wzajemnych obrotów) jak również wskazał  potencjalne sektory dla  wzajemnej współpracy. Są to m.in.

 • Jachty
 • Rolno-spożywcze
 • Urządzenia medyczne
 • Gospodarka morska

W ostatnich  czterech  latach Sri Lanka notuje  znaczny wzrost  liczby polskich turystów odwiedzających ten kraj. Na koniec spotkania odbyła się sesja rozmów b2b.

 Seminarium zostało zorganizowane przez Krajowa Izbę Gospodarczą – Biuro Współpracy z Zagranicą oraz Ambasadą Sri Lanki.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.