Relacja: Wizyta szanghajskiej izby CCPIT Shanghai Subcouncil, 30 IX 2016 r.

04.11.2016

W dniu 30 września  br.  w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie  z delegacją  z  Izby w Szanghaju  / CCPIT Shanghai Subcouncil/,  której przewodniczył Pan Yang  Jianrong – Prezes Izby.

W trakcie spotkania poruszono tematy dotyczące możliwości zintensyfikowania wzajemnej współ pracy na rzecz promocji kontaktów gospodarczych pomiędzy  firmami z obu krajów – szczególnie  w aspekcie inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku. Stronie  chińskiej   przekazano   szeroką informacje dotyczącą :

-poziomu inwestycji zagranicznych / w tym chińskich / w Polsce oraz  ogólne warunki  klimatu dla inwestorów zagranicznych, Pan  Wojciech Fedko , Vice  Prezes  PAIIZ

-stanu  wzajemnych stosunków gospodarczych po wizytach Pana  Andrzeja Dudy Prezydenta RP w Chinach , listopad 2015 oraz Pana Xi Jinpinga, Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej w  Polsce ,w czerwcu 2016,- Pan Marek Wejtko , Naczelnik , Departament   Współpracy  Międzynarodowej ,

– roli  i znaczenia Mazowsza w rozwoju gospodarki naszego kraju – Pan Mariusz Rutak ,Urząd Marszałkowski  woj. Mazowieckiego

– atrakcyjności „ polskiej żywności ”, jako jednego z  głównych polskich sektorów promowanych w Chinach pod względem pod  jakości  oraz walorów zdrowotnych i smakowych , pani Katarzyna Szymańska , Agencja Rynku Rolnego.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele  Izby  Polsko-Rosyjskiej , Polsko-Kazachskiej , Izby Motoryzacji oraz  izby Polskiego Budownictwa .

Na koniec  spotkania  „podpisano” Umowę o wzajemnej współpracy”  pomiędzy KIG a CCPIT SHANGHAI SUBCOUNCIL, odnawiając tym samym  umowę zawartą w 1996 roku ,która zapoczątkowała  bliskie i dobre relacje  pomiędzy naszymi organizacjami.

W drugie części wizyty chińskiej delegacji  w  KIG odbyło się spotkanie Pana  Yang Jianronga , Prezesa CCPIT SGANHGAI Subcouncil  z Panem Markiem Furtkiem , Prezesem Sądu Arbitrażowego przy KIG .

Relacja z wizyty chińskiej delegacji w KIG, 30 września 2016 r.

20.10.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.