Relacja ze spotkania z Ministrem Handlu Nowej Zelandii, 01 XII 2016 r.

05.12.2016

W dniu 1 grudnia br. złożył w Polsce jednodniową wizytę Minister Handlu Nowej Zelandii, Pan Todd Mc Clay.

Z okazji wizyty Ministra Mc Clay’a, Pani Wendy Hinton, Ambasador Nowej Zelandii w Polsce  zorganizowała lunch roboczy z udziałem przedstawicieli rządu, organizacji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców działających na rynku nowozelandzkim.

Podczas spotkania Krajową Izbę Gospodarczą reprezentował Amb. Jerzy Drożdż, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą.

Nowa Zelandia jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata (22 miejsce pod względem wysokości PKB per capita); poprzedni rząd przyjął program zrównoważonego rozwoju gospodarczego, którego osiągnięcia to niskie bezrobocie i inflacja oraz dobre tempo rozwoju gospodarki (sektor wydobywczy oraz usługi).

W polskim eksporcie do Nowej Zelandii dominują wyroby elektromaszynowe, następnie wyroby przemysłu chemicznego oraz artykuły rolno-spożywcze.

W naszym imporcie przeważają produkty spożywcze, ryby i skorupiaki oraz mięso i podroby jadalne.

Podczas spotkania omówiono także przyszłoroczne plany KIG w odniesieniu do rynku nowozelandzkiego:  Krajowa Izba Gospodarcza planuje w drugim kwartale 2017 r. misję gospodarczą do Australii i Nowej Zelandii.

Kontakt
Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Tel. 22 – 6309783
e-mail:  mnowakowska@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.