Rezerwy walutowe w końcu grudnia 2023

08.01.2024

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu grudnia. Wyniosły one 175 402,9 mln EUR i tym samym okazały się o 4 497,5 mln EUR tj. 2,6% wyższe niż w końcu listopada i jednocześnie o 18 948,0 mln EUR tj. 12,1% wyższe niż przed rokiem

rezerwy walutowe

Rezerwy walutowe w końcu grudnia

W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 193 812,3 mln USD tj. o 3,8% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 16,3% więcej niż przed rokiem.

W dziesięciu ostatnich latach grudnie przynosiły tak wzrosty jak i spadki poziomu rezerw. Często owe zmiany były dość pokaźne – choć nie w ostatnich dwóch latach, kiedy notowano minimalne spadki.  Tegoroczny wzrost był wyraźny, w dodatku miał miejsce po silnym wzroście z listopada. Grudzień jest miesiącem napływu środków na nasz rynek, choć skala tego napływu jest zazwyczaj umiarkowana. Forsowny skup środków na rezerwy mógł być kontynuacją wcześniejszych operacji mających prawdopodobnie powstrzymać aprecjacje złotego. To się udało – od połowy grudnia złoty zaczął tracić. Możliwe jest też inne/dodatkowe wyjaśnienie. Rezerwy mogły by wzrosnąć w przypadku wymiany przez NBP środków z KPO (tak by owe środki nie przechodził przez rynek wywołując aprecjację).

Wzrost poziomu rezerw w grudniu był głównie pochodną zwiększenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 4 479,3 mln EUR tj. 3,1%. Wypada jednak zaznaczyć, że faktycznie w pozycji tej wzrost środków był jeszcze większy. Statystyki zostały tu zmniejszone o około 0,4 pkt proc. efektami kursowymi (przy obserwowanym wzroście o 3,1 pkt). Osłabienie wyceny dolara względem euro (o 1,1%), zmniejszało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. W przypadku pozostałych pozycji rezerw zmiany miały raczej kosmetyczne rozmiary. Wycena złota monetarnego zwiększyła się o 13,6 mln EUR t, 0,1%. W jego przypadku owszem rósł kurs złota na rynkach, ale równolegle spadła wycena dolara względem euro. Można więc spekulować, iż dużego ruchu na faktycznym poziomie posiadanego przez nas kruszcu w grudniu nie było. Transza rezerwowa w MFW zwiększyła się o 1,0 mln EUR tj. 0,1%, a wycena SDR-ów o 3,6 mln EUR tj. 0,1%.

Notowane w grudniu zwiększenie rezerw przełożyło się na poprawę monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu grudnia pozwoliłyby na sfinansowanie 5,44 miesiąca importu towarów i usług (po listopadzie 5,30), 33,7% podaży pieniądza (po listopadzie 33,2%) oraz pokrywały zadłużenie zagraniczne w 45,5% (po listopadzie 45,2%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się nagłej i głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2024 to 191 891 mln EUR, wyższy niż w końcu 2023 o 9,4%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 5,21 miesiąca importu towarów i usług, 33,7% podaży pieniądza oraz 47,1% zadłużenia zagranicznego.

rezerwy walutowe


Sprawdź także:

Rezerwy walutowe w końcu listopada

Zobacz także inne raporty KIG

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco! >>> TUTAJ 


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.