Rezerwy walutowe w końcu lipca 2023

07.08.2023

Rezerwy walutowe w końcu lipca wyniosły 164 802,6 mln EUR i tym samym okazały się o 2 000,2 mln EUR tj. 1,2% niższe niż w końcu czerwca i jednocześnie o 10 665,1 mln EUR tj. 6,9% wyższe niż przed rokiem

rezerwy walutowe

Rezerwy walutowe w końcu lipca 2023

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu lipca. Wyniosły one 164 802,6 mln EUR i tym samym okazały się o 2 000,2 mln EUR tj. 1,2% niższe niż w końcu czerwca i jednocześnie o 10 665,1 mln EUR tj. 6,9% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 181 861,8 mln USD tj. o 0,6% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 15,4% więcej niż przed rokiem.

W pięciu ostatnich latach lipce przynosiły wzrosty poziomu rezerw – czasem nawet dość pokaźne. W latach wcześniejszych bywało różnie. Obserwowane spadki tłumaczono czasem jako początek okresu wycofywania części środków z naszego rynku po dojściu terminu na jaki mogły być zaangażowane (180 dni). Tegoroczny spadek zaskoczył, zwłaszcza porównany do nadzwyczajnego wzrostu zanotowanego przed rokiem. By go z większym spokojem ocenić warto zajrzeć do danych bardziej szczegółowych.

Spadek poziomu rezerw w lipcu był głównie pochodną zmniejszenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 3 417,3 mln EUR tj. 2,4%. Wypada jednak zaznaczyć, że faktycznie w pozycji tej miał miejsce mniejszy odpływ środków. Statystyki zostały tu bowiem pogorszone o około 0,7 pkt proc. (więc około 1 mld EUR) efektami kursowymi (przy obserwowanym spadku o 2,4 pkt). Osłabienie wyceny dolara względem euro (o 1,8%), zmniejszało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. Najprawdopodobniej też część środków z tej pozycji mogą być wymieniona na złoto.  W jego przypadku odnotowano wzrost wartości o aż 1 414,3 mln EUR tj. 9,0%. Na zmianę wyceny spowodowaną wzrostem kursu złota mógł przypaść jakiś 1% z zanotowanych 9%. Pozostałe 8% czyli około 1 250 mln EUR to raczej dokupienie dodatkowych zasobów (oczywiście przy wykorzystaniu środków płynnych). W przypadku pozostałych dwóch pozycji rezerw zanotowane wzrosty wyceny miały raczej symboliczną wielkość – transza rezerwowa w MFW zwiększyła się o 0,4 mln EUR a SDR-y o 2,4 mln EUR.

Notowane w lipcu zmniejszenie rezerw przełożyło się na pogorszenie monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu lipca pozwoliłyby na sfinansowanie 4,93 miesiąca importu towarów i usług (po czerwcu 5,01), 33,6% podaży pieniądza (po czerwcu 34,4%) oraz pokrywały zadłużenie zagraniczne w 46,4% (po czerwcu 47,1%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się nagłej i głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2023 to 170 649 mln EUR, wyższy niż w końcu 2022 o 9,1%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,99 miesiąca importu towarów i usług, 33,3% podaży pieniądza oraz 47,6% zadłużenia zagranicznego.

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.