Rezerwy walutowe w końcu maja 2023

07.06.2023

Rezerwy walutowe w końcu maja wyniosły 165 214,8 mln EUR i tym samym okazały się o 13,4% wyższe niż przed rokiem

rezerwy walutowe

Rezerwy walutowe w końcu maja

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu maja. Wyniosły one 165 214,8 mln EUR i tym samym okazały się o 3 192,3 mln EUR tj. 2,0% wyższe niż w końcu kwietnia i jednocześnie o 19 511,3 mln EUR tj. 13,4% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 176 150,5 mln USD tj. o 1,1% mniej niż przed miesiącem i równocześnie o 12,7% więcej niż przed rokiem.

Bardzo trudno mówić o typowej zmianie rezerw w maju. W kilku ostatnich latach notowano tu tak bardzo różnej skali wzrosty, jak i spadki. Tegoroczny wzrost okazał się pokaźny, zwłaszcza na tle ubiegłorocznego, ale również na tle oczekiwań (zakładano wzrost o około 1,0%). Co ciekawe jest to już drugi z rzędu nadspodziewanej skali wzrost rezerw (w kwietniu było to +3,6% m/m). Zwraca uwagę, że ponownie, mimo intensywnego skupowania środków przez NBP, kurs złotego w maju istotnie się umacniał. Być może zakupy NBP miały ograniczyć skalę aprecjacji. Roczna dynamika rezerw w maju uległa zwiększeniu do 13,4%, z kwietniowych 12,6% i marcowych 10,1%.

Wzrost poziomu rezerw w maju był głównie pochodną zwiększenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 1 674,0 mln EUR tj. 1,2%. Ocena zmian w tej pozycji jest w tym miesiącu jednak dość skomplikowana. Z jednej strony wypada zaznaczyć, że faktycznie w pozycji tej miał miejsce mniejszy napływ środków. Statystyki zostały tu bowiem podwyższone o około 0,8 pkt proc. efektami kursowymi (przy obserwowanym wzroście o 1,2 pkt). Wzmocnienie wyceny dolara względem euro (o 2,4%), zwiększało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. Z drugiej jednak strony część środków z tej pozycji mogła ulec przekształceniu w środki notowane w innych pozycjach, jak choćby złoto monetarne. W jego przypadku odnotowano wzrost wartości o aż 1 437,6 mld EUR tj. 10,2%. Mogło się na to składać nie tylko zwiększenie wyceny posiadanych dotychczas przez NBP zasobów, ale również zwiększenie ich stanu (patrz dokupienie dodatkowych zasobów). W maju we wszystkich czterech pozycjach rezerw odnotowano wzrost – również w pozostałych dwóch tj. transzy rezerwowej w MFW o 16,7 mln EUR tj. 1,2% oraz w przypadku SDR-ów o 64,0 mln EUR tj. 1,2%

Notowane w maju zwiększenie rezerw przełożyło się na poprawę monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu maja pozwoliłyby na sfinansowanie 4,93 miesiąca importu towarów i usług (po kwietniu 4,88), 34,7% podaży pieniądza (po kwietniu 34,6%) oraz pokrywały zadłużenie zagraniczne w 44,9% (po marcu 44,8%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się nagłej i głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2023 to 172 791 mln EUR, wyższy niż w końcu 2022 o 10,4%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,85 miesiąca importu towarów i usług, 34,3% podaży pieniądza oraz 48,1% zadłużenia zagranicznego.

rezerwy walutowe

 

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.