Rezerwy walutowe w końcu października

07.11.2022

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu października

Rezerwy walutowe

Rezerwy walutowe w końcu października

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu października. Wyniosły one 152 490,9 mln EUR i tym samym okazały się o 1 703,7 mln EUR tj. 1,1% niższe niż w końcu września i jednocześnie o 8 422,8 mln EUR tj. 5,8% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 151 682,4 mln USD tj. o 0,1 więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 9,6% mniej niż przed rokiem.

Spadek rezerw w październiku nie jest zjawiskiem typowym. W kilku ostatnich latach zazwyczaj notowano tu wzrosty – choć jak trzeba przyznać trafił się też jeden spadek. Spadek tegoroczny okazał się wyraźny, miał też miejsce po wcześniejszym spadku z września – kończącym serię pięciu kolejnych poprzednich wzrostów rezerw (kwiecień – sierpień). Roczna dynamika rezerw w październiku uległa zmniejszeniu do 5,8% z wrześniowych 7,1%.

Spadek poziomu rezerw w październiku był głównie pochodną zmniejszenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 1 187,3 mln EUR tj. 0,9%. Wypada zaznaczyć, że faktyczny odpływ rezerw w tej pozycji był mniejszy. Statystyki w zostały tu bowiem pogorszone o około 0,4 pkt proc. efektami kursowymi (przy obserwowanym spadku o 0,9 pkt). Osłabienie wyceny dolara względem euro (o 1,2%), zmniejszało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. W październiku pozostałe składniki rezerw również ulegały zmniejszeniu. Wycena złota monetarnego – o 395,9 mln EUR tj. 3,2%, transza rezerwowa w MFW o 26,5 mln EUR tj. 1,9%, a wycena SDR-ów o 94,0 mln EUR tj. 1,7%.

Notowane w październiku obniżenie rezerw przełożyło się na pogorszenie monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu października pozwoliłyby na sfinansowanie 4,77 miesiąca importu towarów i usług (po wrześniu 4,89), 34,6% podaży pieniądza (po wrześniu 36,4%) oraz pokrywały zadłużenie zagraniczne w 45,2% (po wrześniu 45,9%). Mimo pewnego pogorszenia, wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2022 to 157 866 mln EUR, wyższy niż w końcu 2021 o 7,7%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,82 miesiąca importu towarów i usług, 34,7% podaży pieniądza oraz 46,9% zadłużenia zagranicznego.

rezerwy walutowe

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.