Rezerwy walutowe w końcu stycznia

07.02.2023

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu stycznia

rezerwy walutowe stycznia

Rezerwy walutowe w końcu stycznia

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu stycznia. Wyniosły one 154 375,0 mln EUR i tym samym okazały się o 2 079,9 mln EUR tj. 1,3% niższe niż w końcu grudnia i jednocześnie o 10 065,5 mln EUR tj. 7,0% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 167 188,7 mln USD tj. o 0,3% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 3,7% więcej niż przed rokiem.

Trudno mówić o typowej zmianie rezerw w styczniu. W kilku ostatnich latach notowano tu tak różnej skali wzrosty, jak i spadki. Spadek tegoroczny okazał się wyraźny, choć nieco mniejszy niż przed rokiem. Roczna dynamika rezerw w styczniu uległa zwiększeniu do 7,0% z grudniowych 6,7%.

Spadek poziomu rezerw w styczniu był głównie pochodną zmniejszenia się stanów w pozycji należności w walutach wymienialnych o 2 437,7 mln EUR tj. 1,8%. Wypada jednak zaznaczyć, że faktycznie w pozycji tej miał miejsce nieco mniejszy odpływ rezerw. Statystyki zostały tu bowiem pogorszone o około 0,5 pkt proc. efektami kursowymi (przy obserwowanym spadku o 1,8 pkt). Osłabienie wyceny dolara względem euro (o 1,6%), zmniejszało bowiem eurową wycenę aktywów denominowanych w dolarach. W styczniu spadek rezerw odnotowano jeszcze w przypadku SDR-ów o 55,8 mln EUR tj. 1,1% oraz transzy rezerwowej w MFW o 14,2 mln EUR tj. 1,1%. Wzrosty rezerw miały miejsce w przypadku wyceny złota monetarnego – o 427,8 mln EUR tj. 3,4%

Notowane w styczniu zmniejszenie rezerw przełożyło się na pogorszenie monitorowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu stycznia pozwoliłyby na sfinansowanie 4,58 miesiąca importu towarów i usług (po grudniu 4,70), 34,9% podaży pieniądza (po grudniu 35,1%) oraz pokrywały zadłużenie zagraniczne w 45,8% (po grudniu 46,0%). Mimo korekty wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż niskie jest u nas ryzyko pojawienia się nagłej i głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany aktualnie stan rezerw walutowych dla końca roku 2023 to 166 484 mln EUR, wyższy niż w końcu 2022 o 6,4%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,48 miesiąca importu towarów i usług, 33,9% podaży pieniądza oraz 48,5% zadłużenia zagranicznego.

 

Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.