• A A A

Rośnie polski eksport. Kwietniowa prognoza z 9% wzrostem względem marca

07.06.2022

Eksport w kwietniu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

eksport w kwietniu

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w kwietniu 2022 roku wyniósł
28 167 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w marcu o 9,0%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 13,2%. Wielkość eksportu w maju będzie, ze względów sezonowych, niższa od notowanej w kwietniu.    

Kwiecień zazwyczaj przynosi zmniejszenie aktywności eksportowej. Jest ono odreagowaniem i korektą po zazwyczaj bardzo wysokim marcu, kiedy to gospodarka budzi się do działania po okresie wygaszenia z początku roku. Marzec, to również okres przedświąteczny i czas wchodzenie do sprzedaży artykułów oferowanych wiosną i latem (to nie tylko odzież), więc z nadejściem kwietnia intensywność zakupów na takie zaopatrzenie handlu detalicznego spada. Czas pracy dostępny w kwietniu jest też wyraźnie krótszy niż w marcu.

W bieżącym roku wzrost notowany w marcu był asezonowo niski i zdecydowanie mniejszy od oczekiwanego i kalkulowanego na podstawie danych o wynikach przemysłu i obrotach w handlu hurtowym. Być może doszło do pewnych przesunięć – opóźnień – w wysyłkach między ostatnimi dniami marca a pierwszymi dniami kwietnia. Skoro tak, to tegoroczny kwiecień przyniesie wzrosty sprzedaży w stosunku do wypracowanej w marcu (w miejsce typowej korekty).

W kwietniu wycena złotego wobec euro uległa wyraźnemu wzmocnieniu w stosunku do notowanej w marcu – o 2,4% i wyniosła 4,6465. Równocześnie okazała się o 1,8% słabsza niż przed rokiem (w marcu złoty był słabszy niż przed rokiem o 3,5%). Trzeba jednak pamiętać, że kwietniowe wzmocnienie jednak było jedynie częściowym odreagowaniem głębokiego spadku notowanego w marcu.

Mniejsze zmiany odnotowano w przypadku dolara. W kwietniu złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 0,7% do 4,2899. Kwietniowa wycena okazała się jednocześnie wyraźnie słabsza niż przed rokiem – o aż 12,3%, w marcu złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 11,7%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku eksport wyniósł 76 138 mln EUR i okazał się o 15,2% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – III 2022 r. 79 500 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 17,1%.

Perspektywy roku 2022 w zakresie możliwego do wypracowani eksportu do niedawna prezentowały się bardzo dobrze. Wysokie okazało się otwarcie roku. Ponadto bardzo dobrze prezentowała się (i mimo postępującej korekty, wciąż prezentuje) dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Powinno to umożliwić utrzymanie podwyższonej dynamik eksportu przynajmniej w kilku najbliższych miesiącach. Nie ulega jednak wątpliwości, że atak Rosji na Ukrainę mocno wpłynie na procesy gospodarcze w tym na wielkość sprzedaży eksportowej. W pierwszej kolejności bardzo głębokiej redukcji (przynajmniej czasowej) ulegnie sprzedaż na trzy ważne dla nas rynki (Ukraina, Białoruś, Rosja). Możliwe są też perturbacje związane z zaburzeniami w łańcuchach dostaw. Część z zamówień eksportowych może nie być zrealizowana w związku z brakami materiałów czy komponentów. Część zamówień zostanie odwołanych – bo odbiorcami są firmy istotnie eksportujące na rynki wschodnie.

Dla roku 2022 możne jednak wskazać również czynniki, które będą dodatkowo (ponad to co było kalkulowane do niedawna) sprzyjać naszej sprzedaży eksportowej. Perturbacje z łańcuchami dostaw mogą skłaniać odbiorców ze starych krajów Unii do intensyfikacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). Gwałtownie wzrośnie w Europie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Popyt na wzrost odporności będzie generowany nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – a to może istotnie zwiększyć poziom zamówień z naszej gospodarki. Wypada też podkreślić, że czynnikiem istotnie zwiększającym statystyki eksportowe będzie powszechny i gwałtowny wzrost cen. To on (w przeciwieństwie do praktyki wielu ostatnich lat) pokaźnie zwiększy realizowane utargi (nawet jeśli wzrosty w wymiarze realnym – liczone w tonach czy sztukach nie będą imponujące).

W roku 2021 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 236,0 mld EUR w roku 2020 do 280,2 mld EUR (o 18,7%). Wzrost ten okazał się wyraźnie większy niż wynikałoby to wyłącznie z poziomu koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych. Według naszych szacunków, eksport roku 2022 wynosząc 332,9 mld EUR, może okazać się o 18,8% wyższy niż w roku 2021, a w roku 2023  – wynosząc 384,2 mld EUR – zwiększyć się o dalsze 15,4%.


Sprawdź pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.