• A A A

Rośnie polski eksport. Prognoza KIG wskazuje ponad 14% wzrost w marcu

05.05.2023

Eksport roku 2023 może zwiększyć się do 364,3 mld EUR tj. o 13,7%, a w roku 2024 wynosząc 418,7 mld EUR zwiększyć się o dalsze 15,0%

eksport

Eksport w marcu 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w marcu 2023 roku wyniósł 30 237 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w lutym o 14,1%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 16,3%. Wielkość eksportu w kwietniu będzie, ze względów sezonowych, wyraźnie niższa od notowanej w marcu.

Marzec to okres znacznego wzrostu aktywności gospodarczej. Jest już po dwóch słabszych miesiącach początku roku, więc handel zaczyna intensywnie odnawiać zapasy – w tym również te potrzebne w okresie świąt i do otwarcia sprzedaży kolekcji wiosna – lato. Przemysł intensywnie dokupuje surowce, materiały i komponenty do produkcji zaplanowanej na kolejne miesiące. Marzec jest też dłuższy od sąsiadujących miesięcy, więc w sposób zrozumiały liczba wykonanych operacji gospodarczych może być większa. Tegoroczny wzrost sprzedaży w marcu, będzie dobrze prezentować się na tle ubiegłorocznego (zmniejszonego co do aktywności gospodarczej silnymi obawami związanymi z początkiem wojny na Ukrainie). W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży poprawi się – do 16,3% z 10,0% poprzednio.

W marcu wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej w lutym – o 1,06 % i wyniosła 4,6925. Równocześnie okazała się o 1,4% mocniejsza niż przed rokiem (w lutym złoty był słabszy niż przed rokiem o 4,1%).

Mniejsze w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku dolara. W marcu złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 0,79% do 4,3914. Marcowa wycena okazała się słabsza niż przed rokiem – ale już tylko o 1,6%. W lutym złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 10,2%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku eksport wyniósł 53 667 mln EUR i okazał się o 11,6% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – II 2023 r. 57 000 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 10,3%.

W roku 2023 najprawdopodobniej nie uda się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej. Wciąż jednak pozostawać będzie ono na bardzo dobrym poziomie. Różnica wynikać będzie z mniejszego natężenia procesów inflacyjnych. Koszty wytwarzania nie będą rosły tak szybko więc i konieczność podnoszenia cen zbytu nie będzie tak wyraźna, jak choćby w roku 2022. Silniejsze będą też efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów.

W roku 2023 działać będą jednak czynniki, które sprzyjać będą naszej sprzedaży eksportowej. Po pierwsze w początku roku dobrze prezentuje się dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Po drugie wciąż silne perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działa drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara).

W średnioterminowej perspektywie ważne jest, że w Europie wyraźnie rośnie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popyt na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to istotnie zwiększać będzie poziom zamówień dla naszej gospodarki.

W roku 2022 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 263,6 mld EUR w roku 2021 do 320,3 mld EUR (o 21,5%). Według naszych oczekiwań eksport roku 2023 może zwiększyć się do 364,3 mld EUR tj. o 13,7%, a w roku 2024 wynosząc 418,7 mld EUR zwiększyć się o dalsze 15,0%.

Sprawdź również  >>> eksport w lutym 2023


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.