Rusza eksport polskiego mięsa do ZEA. Jakich dokumentów domagają się importerzy?

28.05.2020

Bardzo dobre wieści dla rodzimych producentów mięsa. Służby weterynaryjne Zjednoczonych Emiratów Arabskich zatwierdziły wzór świadectwa zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych wywożonych do tego kraju. Nowy wzór świadectwa obejmuje mięso drobiowe, wołowe, baranie i kozie.

Wzory dokumentów wraz z wymogami weterynaryjnymi dotyczącymi transportu dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz u Powiatowych Lekarzy Weterynarii. Jednocześnie informujemy, że od 4 maja br. przestał obowiązywać dotychczasowy wzór świadectwa zdrowia dla świeżego mięsa drobiowego i jego produktów wywożonych do ZEA.

Przypominamy, że Biurze Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA Krajowej Izby Gospodarczej można dokonać legalizacji wszelkich dokumentów handlowych i eksportowych, także tych opisanych powyżej.  W razie ewentualnych pytań nasi eksperci są do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 22 630 96 31, 22 630 98 99, 22 630 99 07, 22 630 97 67. Zapraszamy również do kontaktu drogą mailową na adres legalizacja@kig.pl. 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.