Rynki azjatyckie w nowej odsłonie. Misja biznesowa do Wietnamu, listopad 2022

31.05.2022

Po blisko dwóch latach izolacji, kraje Azji Południowo-Wschodniej ponownie otwierają swoje granice dla partnerów zagranicznych

misja do Wietnamu

Pandemia COVID oraz szybko zmieniająca się sytuacja geopolityczna wywołują poważne zmiany w gospodarce światowej, powodując m.in. reorientację kontaktów biznesowych, zerwanie łańcuchów dostaw i zmianę kierunków współpracy.

Wietnam otworzył się dla ruchu międzynarodowego w marcu tego roku, coraz więcej zagranicznych delegacji biznesowych udaje się do tego kraju w ramach misji gospodarczych, dlatego chcielibyśmy stworzyć Państwu również taką możliwość, proponując udział w biznesowej misji gospodarczej do Wietnamu, która odbędzie się w  listopadzie 2022.

Program misji w Wietnamie przygotowywany jest we współpracy z wieloletnim partnerem Krajowej Izby Gospodarczej, Wietnamską Izbą Przemysłowo – Handlową, Wietnamskim Zagranicznym Biurem PAIH-u w Ho Chi Minh oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Hanoi.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o informację zwrotną, czy są Państwo zainteresowani podjęciem współpracy na rynku wietnamskim, a tym samym udziałem w proponowanej – przez KIG – misji.

Szczególnie zachęcamy do kontaktu firmy z sektora artykułów spożywczych i przetwórstwa rolno – spożywczego, sektora urządzeń medycznych, zielonych technologii, górniczo – wydobywczego a także sektor IT oraz zaawansowanych technologii IT.


W przypadku zainteresowania udziałem, prosimy o wypełnienie ankiety:
https://formularze.kig.pl/pl/2022-11-vietnam/


Kontakt

Katarzyna Kaniewska
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 48 22 630 97 07
kkaniewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.