Seminarium Biznesowe online: „Pakistan – Polska – możliwości współpracy gospodarczej z rynkiem pakistańskim ”. Relacja

30.09.2020

W dniu 22. b.m. odbyło się WEB seminarium „PAKISTAN – POLSKA – możliwości i szanse współpracy gospodarczej z rynkiem pakistańskim”, które zostało  zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą i Ambasadę Pakistanu w Polsce.

Spotkanie było skierowane do firm polskich, które poszukują aktualnych informacji dotyczących możliwości współpracy z Pakistanem zarówno w zakresie importu, eksportu oraz inwestycji . Było to pierwsze z trzech planowanych webinariów dot. tego rynku, które są realizowane w ramach programu KIG: „Zróbmy razem biznes”.  

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Handlu Pakistanu, Ministerstwa Rozwoju RP, Ambasady Pakistanu w Polsce, Ambasady Polskiej w Pakistanie oraz eksperci – przedstawiciele polskich firm, którzy od lat współpracują z tym rynkiem .

Po krótkim powitaniu uczestników spotkania, Pan Prezes Andrzej Arendarski przekazał glos HE. Malik Muhammad Farooq, Ambasadorowi Pakistanu, który w kilku zdaniach nawiązał do długoletnich dobrych stosunków pomiędzy krajami, a także zachęcał polskie firmy do zacieśnienia współpracy gospodarczej z jego krajem .

Pan Piotr Opaliński, Ambasador RP w Pakistanie przedstawił aktualną informację dot. szans i warunków dla nawiązania współpracy handlowej na rynku pakistańskim, a także sektorów, które mogą być interesujące dla polskich firm.

Tematykę  stanu gospodarki Pakistanu, jego głównych  partnerów handlowych oraz kluczowych kierunków dla rozwoju kraju przybliżyli prelegenci: Pan Basit Rauf , Dyrektor Generalny, Ministerstwo Handlu Pakistanu oraz Pan Muhammad Zahid Bahtii, Radca Handlowy Ambasady Pakistanu w Polsce, a także Pan Łukasz Dajnowicz z Ministerstwa Rozwoju .

Ciekawymi uwagami dotyczącymi bezpośredniej współpracy z partnerami podzieliła się przedstawicielka firmy Komax  SA . która działa od lat w Pakistanie.

W webinarium wzięło udział  43 przedstawicieli  polskich firm, co wskazuje, że przedsiębiorstwa zainteresowanie są poszukiwaniem nowych kontaktów biznesowych.

W kolejnych miesiącach program ten będzie kontynuowany również w formie misji handlowych online oraz indywidualnych internetowych spotkań bezpośrednich organizowanych w formule business to business.

.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.