SEMINARIUM BIZNESOWE: Republika Południowej Afryki oraz Botswana, 6 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Gospodarcza

30.05.2019

W związku z przygotowywaną wizyta polskich przedsiębiorców w ramach misji gospodarczej do RPA i Botswany zaplanowanej miedzy 21 a 26 lipca 2019 r. Krajowa izba Gospodarcza zaprasza na seminarium biznesowe poświęcone możliwościom współpracy dla polskich firm na rynku RPA i Botswany.

Spotkanie organizowane jest we współpracy z Ambasadą RPA w Warszawie i BITC – Botswana Investment & Trade Center oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Będzie to okazja do zapoznania się z potencjałem tych dwóch krajów oraz prezentacji oferty polskich firm zainteresowanych udziałem w misji. Zaproszeni gości z RPA i Botswany zaprezentują możliwości w zakresie wzajemnej współpracy handlowo-inwestycyjnej.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, ul Trębacka 4, w dniu 6 czerwca 2019 w godzinach 10.30 – 13:00. Będzie prowadzone w języku angielskim.

Potwierdzenie udziału i rejestracja poprzez wypełnianie formularza zgłoszenia

Rejestracja on line

Kontakt:
Agnieszka Salamończyk:
asalamonczyk@kig.pl
tel 22 63 09 773

Elżbieta Wojtas
ewojtas@kig.pl
tel 22 63 09 752

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.