„Seminarium biznesowe - Ryzyko walutowe w handlu zagranicznym dla importerów i eksporterów" 28.02.2019 r.

19.02.2019

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Western Union International Bank zapraszają polskich importerów i eksporterów lub firmy zainteresowane taką działalnością do udziału w seminarium biznesowym „Ryzyko walutowe w handlu zagranicznym dla importerów i eksporterów”.

Seminarium odbędzie się 28 lutego 2019 r. w siedzibie KIG – ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, w godz. 10.30 – 12.00, w sali 31. Początek rejestracji o godz. 10.00. Spotkanie prowadzone będzie przez Piotra Majkę i Marcina Chróścika – specjalistów ds. zarządzania ryzykiem walutowym w Western Union International Bank.

W ramach programu omawiane będą następujące tematy:

  • Zmienność walutowa
  • Obraz rynku walutowego – czego możemy się spodziewać w bieżącym roku, jakie wydarzenia wpłyną na waluty?
  • Zarządzanie ryzykiem walutowym
  • Instrumenty zarządzania ryzykiem kursowym
  • Warsztaty z zarządzania ryzykiem walutowym: przykłady firm z „sali” oraz klientów

Udział jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza oraz oczekiwanie na wiadomość zwrotną potwierdzającą uczestnictwo.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.