Seminarium biznesowe "Sudan - perspektywy dla polskich firm"

26.04.2018

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Afrykańsko-Polską Izbą Handlową, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich firm w zakresie poszukiwania nowych, obiecujących rynków organizuje seminarium  „SUDAN – perspektywa dla polskich firm”. Seminarium odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. w godz. 11.00 – 13.30 w siedzibie KIG w Warszawie, przy ul. Trębackiej 4.  Sala 205. Rejestracja rozpocznie się o godz. 10:30. W wydarzeniu przewidziano udział m.in.: przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Przedsiębiorczości i Technologii, instytucji finansowych oraz wspierających rozwój rolnictwa, praktycy biznesu (success story), ekspertów od rynku.

Celem seminarium będzie przybliżenie przedsiębiorcom w wymiarze politycznym i ekonomicznym Sudanu. Głównymi branżami mogącymi znaleźć tam rynek zbytu są przede wszystkim przemysł: rolno-spożywczy i przetwórczy, wydobywczy oraz infrastruktura. W niedługim czasie (II połowa roku) KIG wraz z MSZ zamierza zorganizować misję gospodarczą dla polskich przedsiębiorców do Sudanu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.