Seminarium: "Dostępność: trendy, perspektywy, strategie" [01.12.2023]

20.11.2023

Dostępny biznes to biznes bez barier, otwarty na każdego człowieka i wszystkich konsumentów

seminarium

 

Seminarium: „Dostępność: trendy, perspektywy, strategie”, 1 grudnia 2023

Dużymi krokami zbliża się termin stosowania EAA, czyli Europejskiego Aktu o Dostępności. Ustawa, która przeniesie EAA do polskiego prawa, zacznie obowiązywać 28 czerwca 2025 roku. Dzięki niej wiele usług i produktów codziennego użytku będzie dostępnych dla wszystkich, niezależnie od indywidualnych sprawności, stałych lub chwilowych trudności funkcjonalnych.

Dostępny biznes to biznes bez barier, otwarty na każdego człowieka, wszystkich konsumentów, którymi są również osoby ze szczególnymi potrzebami. W dyskusji udział wezmą eksperci z różnych dziedzin – nie tylko w obszarze dostępności, ale także ESG, zrównoważonego rozwoju, edukacji czy technologii cyfrowych.

Podczas seminarium Organizatorzy wyjaśnią dlaczego dostępność jest nieodłącznym elementem strategii biznesowych, a przedstawiciele uczelni i biznesu wskażą potrzeby rynku w zakresie kształcenia specjalistów.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Sali im. G. Gęsickiej.


Szczegółowy pogram >>> tutaj
Rejestracja udziału >>> tutaj


 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.