• A A A

Seminarium: Kolumbia i Peru, 19 stycznia 2021 r.

05.01.2021

Kolumbia i Peru: Możliwości dla Polskich Przedsiębiorców

 

Kolumbia i Peru: Możliwości dla Polskich Przedsiębiorców

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza i Polsko-Latynoamerykańską Radą Biznesu (przy KIG) serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w webinarium Kolumbia i Peru: Możliwości dla Polskich Przedsiębiorców w dniu 19 stycznia 2021 w godz. 15:00-17:00.

Wydarzenie objęte jest patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Kolumbia i Peru ze względu na swoją wielkość i ilość mieszkańców są bardzo atrakcyjnym rynkiem. Jednak eksport towarów do Ameryki Południowej może być bardzo skomplikowany. Tamtejszy rynek i mechanizmy, które nim rządzą, różnią się od naszego. Nie tylko ze względu na inny język i regulacje prawne. Jeśli ktoś zdecyduje się eksportować swoje towary w ten odległy zakątek, spotka się z odmienną mentalnością, stylami negocjacji, a przede wszystkim stawi czoła skomplikowanym procedurom i przewlekłej biurokracji.

Podczas seminarium Kolumbia i Peru

zaproszeni eksperci omówią sytuację gospodarczą na wskazanych rynkach, możliwości eksportowe i inwestycyjne, szanse i zagrożenia oraz formy wsparcia dla polskich przedsiębiorców.

Zarejestruj się na seminarium już dziś

Zapisz się na misje gospodarcze on-line

 

Kontakt
Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.