Relacja z Seminarium: Kolumbia i Peru, 19 stycznia 2021 r.

02.02.2021

Kolumbia i Peru: Możliwości dla Polskich Przedsiębiorców

 

Kolumbia i Peru: Możliwości dla Polskich Przedsiębiorców

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza i Polsko-Latynoamerykańską Radą Biznesu w dniu 19 stycznia 2021 zorganizowały webinarium Kolumbia i Peru: Możliwości dla Polskich Przedsiębiorców.

Wydarzenie było objęte patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. I było pierwszym z cyklu webinariów informacyjnych dotyczących Ameryki Łacińskiej.

W spotkaniu wzięło udział ponad 120 przedsiębiorców z całej Polski.

Kolumbia i Peru ze względu na swoją wielkość i ilość mieszkańców są bardzo atrakcyjnym rynkiem. Jednak eksport towarów do Ameryki Południowej może być bardzo skomplikowany. Tamtejszy rynek i mechanizmy, które nim rządzą, różnią się od naszego. Nie tylko ze względu na inny język i regulacje prawne. Jeśli ktoś zdecyduje się eksportować swoje towary w ten odległy zakątek, spotka się z odmienną mentalnością, stylami negocjacji, a przede wszystkim stawi czoła skomplikowanym procedurom i przewlekłej biurokracji.

Prezes Arendarski otwierając spotkanie podkreślił, ze nieustanna wymiana informacji i pogłębianie wiedzy na temat możliwości eksportowych do krajów Ameryki Łacińskiej jest kluczowa, aby bardziej zainteresować polskich przedsiębiorców tym regionem.

Zaproszeni goście w tym Ambasadorowie Peru i Kolumbii w Polsce a także Ambasadorowie RP w Bogocie i Limie oraz Kierownicy Biur ZBH w Kolumbii i Peru omówili sytuację gospodarczą na wskazanych rynkach, możliwości eksportowe i inwestycyjne, szanse i zagrożenia oraz formy wsparcia dla polskich przedsiębiorców. Nie zabrakło też aspektów praktycznych prowadzenia biznesu w tych krajach, dzięki prezentacjom firm Performante i ATT Inox- sprawnie działających w Kolumbii i Peru.

Obejrzyj nagranie z webinarium Kolumbia i Peru

Zapisz się na misje gospodarcze on-line

 

Kontakt
Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.