Seminarium: Rynek amerykański - możliwości handlowe dla polskich przedsiębiorców, 23.03.2017.

27.03.2017

23 marca br. w siedzibie KIG odbyło się seminarium mające na celu zaprezentowanie polskim przedsiębiorcom rynku Stanów Zjednoczonych.

Jest to autorski projekt Pani Agnieszki Pawełkowskiej – Polki na stałe mieszkającej w USA, która sama będąc przedsiębiorcą doskonale porusza się w meandrach tamtejszych realiów prawno-gospodarczych i dlatego postanowiła podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z rodzimymi przedsiębiorcami. Prelegentka opowiedziała o panujących zwyczajach, perspektywach, prawie federalnym jak i stanowym ze szczególnym uwzględnieniem stanu Virginia, gdzie mieszka i który stwarza atrakcyjne warunki dla businessu.

Zachęcamy do pobrania prezentacji: Pobierz

oraz jej omówienia: Pobierz

Z uwagi na duże zainteresowanie i frekwencję z pewnością nie będzie to ostatnie seminarium dotyczące Stanów Zjednoczonych przygotowane przez KIG w tym roku.

Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza

Piotr Lipiec
tel. 22 630 96 06
plipiec@kig.pl

Bartłomiej Nersewicz
tel. 22 630 96 86
bnersewicz@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.