Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2022 roku

21.07.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w czerwcu br.

Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,3% wyższa niż w maju (wtedy sprzedaż m/m wzrosła o 0,4%) i o 19,9% wyższa niż przed rokiem. Przypomnijmy, że w maju roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wynosiła 23,6% W okresie I-VI br. sprzedaż w ujęciu nominalnym wzrosła o 22,0% r/r. Wzrosty sprzedaży w czerwcu są typowym zjawiskiem.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują spadek sprzedaży o 1,4% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 3,2% w stosunku do czerwca 2021 roku. Dane okazały się niższe niż oczekiwania rynku i prognozy KIG.

W stosunku do maja (w cenach bieżących) wzrost sprzedaży zanotowano w przypadku takich grup towarów jak: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 3,9%); pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 2,6%); żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 1,2%); tekstylia, odzież, obuwie (o 1,1%) oraz pozostałe (o 0,7%). Spadła natomiast sprzedaż mebli, rtv i agd (o 2,7%), prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (o 2,2%); oraz farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (o 1,9%).

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują wzrost sprzedaży w niemal wszystkich grupach. Wyjątkiem jest sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części, która zanotowała spadek r/r o 2,3%. Najmocniej wzrosła sprzedaż paliw stałych ciekłych i gazowych – o 45,4%. Sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych była większą niż przed rokiem o 21,8%, w grupie pozostałe o 20,9%, tekstyliów, odzieży i obuwia o 18,8%, farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 16,8%, sprzedaż w kategorii „prasa, książki, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach” o 5,4%, a mebli, rtv i agd o 3,1%.

Na dane o sprzedaży mocno wpływają procesy inflacyjne – potwierdza to rosnąca różnica pomiędzy rocznymi dynamikami sprzedaży w ujęciu nominalnym i realnym (w czerwcu odpowiednio 19,9% i 3,2%).

GUS zaprezentował również miesięczne dane o sprzedaży przez Internet. W stosunku do maja sprzedaż w cenach bieżących spadła ogółem o 3,2%. Złożyły się na to spadki w takich grupach jak: farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 9,3%), meble, rtv i agd (o 4,8%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 3,9%), odzież i obuwie (o 1,8%), prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 1,8%). Wzrosła natomiast sprzedaż internetowa w grupie pozostałe (o 2,3%) oraz pojazdów samochodowych, motocykli i części (1,6%).

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w czerwcu wzrosła o około 27%. Największy wzrost sprzedaży w stosunku do czerwca ub. r. zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 82%). Wysokie wzrosty sprzedaży internetowej w ujęciu rocznym zanotowano również w takich kategoriach jak: pozostałe (o 52%) tekstylia odzież i obuwie (o 38%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 28%).

Według zaprezentowanych danych GUS w czerwcu br. handel internetowy stanowił 8,6% ogółu sprzedaży detalicznej. W maju br. udział był na poziomie 8,9%.

W czerwcu br. największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu miały takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 22,0%), tekstylia, odzież, obuwie (udział 21,7%) oraz meble, rtv, agd (udział 16,4%).

 

Sprawdź pozostałe analizy Krajowej Izby Gospodarczej >>> TUTAJ

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.