Sprzedaż detaliczna w grudniu 2020

22.01.2021

Sprzedaż detaliczna w grudniu z wynikiem aż o 20,0% wyższym niż w listopadzie

 

Sprzedaż detaliczna w grudniu

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w grudniu. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 20,0% wyższa niż w listopadzie i jednocześnie 0,8% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zazwyczaj grudzień przynosi silne wzrosty sprzedaży będące efektem naszego okołoświątecznego i sylwestrowego szaleństwa. Tegoroczne wzrosty okazały się wyraźnie większe od ubiegłorocznych. Po części było to odrabianie wcześniejszych zaległości związanych z obserwowanymi w listopadzie skutkami ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowych wprowadzonych w związku z drugą falą pandemii. Wyniki grudnia okazały się lepsze niż konsensus z oczekiwań rynkowych, gdzie przeciętnie oczekiwano wyniku słabszego niż przed rokiem o około 2,0%-2,5%. Zwracają wciąż uwagę słabe (w ujęciu dynamiki rocznej) wyniki sprzedaży samochodów i paliw, a także odzieży i obuwia oraz towarów z grupy pozostałe.

W całym roku 2020 sprzedaż detaliczna była nominalnie o 2,6% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po jedenastu miesiącach roku sprzedaż nominalnie była o 2,7% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym najsłabszy w tym roku wynik notowany był po maju – w okresie I-V sprzedaż detaliczna był niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,2%.

W grudniu wzrosty sprzedaży zanotowano we wszystkich ośmiu rodzajach towarów: prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 50,2%), tekstylia, odzież i obuwie (o 36,4%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 25,9%), meble, rtv, agd (o 24,2%), farmaceutyki i kosmetyki (o 16,6%), pozostałe (o 11,7%), pojazdy samochodowe motocykle, części (o 8,2%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 4,5%).

Sprzedaż niższą niż przed rokiem notowano w pięciu grupach towarów: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 15,4%), tekstylia, odzież i obuwie (o 14,3%), pozostałe (o 8,7%),  pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 7,8%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 0,7%). Trzema grupami, w których sprzedaż okazała się wyższa niż przed rokiem były: meble, rtv, agd (o 5,1%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 2,3%), farmaceutyki i kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 1,7%).

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w grudniu wzrost  sprzedaży o 19,8%, a jej poziom niższy niż przed rokiem również 0,8%. W listopadzie poziom sprzedaży był o 5,3% niższy niż przed rokiem. W całym 2020 roku sprzedaż była w ujęciu cen stałych niższa niż przed rokiem o 3,1%.

Zobacz inne analizy makro

 

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.