Sprzedaż detaliczna w grudniu 2022 roku ze wzrostem 13,1% w ujęciu miesięcznym

23.01.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w grudniu 2022 roku

Sprzedaż detaliczna w grudniu 2022 roku

 • Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 12,9% wyższa niż w listopadzie (wtedy sprzedaż m/m wzrosła o 0,3%) i o 15,5% wyższa niż w grudniu 2021 roku (w listopadzie roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wynosiła 18,4%).
 • W okresie I-XII 2022 roku sprzedaż w ujęciu nominalnym wzrosła o 19,9% r/r.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują wzrost sprzedaży o 13,1% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 0,2% w stosunku do grudnia 2021 roku. Dane roczne (w cenach stałych) okazały się niższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Grudniowy wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym ma charakter sezonowy, związany z okresem świąteczno-noworocznym.


W ujęciu miesięcznym wzrost sprzedaży (w cenach bieżących) zanotowano we wszystkich grupach towarów.

 • największy wzrost zanotowała kategoria „prasa książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”, gdzie sprzedaż wzrosła o 32,1%.
 • sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych wzrosła o 21,6%;
 • farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 18,7%;
 • mebli, rtv i agd o 11,2%;
 • pojazdów samochodowych, motocykli, części o 8,3%;
 • tekstyliów, odzieży i obuwia o 4,9%;
 • pozostałych o 4,4%
 • paliw stałych, ciekłych i gazowych o 1,0%.

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) również pokazują wzrosty sprzedaży we wszystkich grupach.

 • Sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych wzrosła o 22,6%; żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 21,7%;
 • farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 17,2%;
 • tekstyliów odzieży i obuwia o 15,8%;
 • pozostałych o 9,7%;
 • pojazdów samochodowych, motocykli i części o 4,7%;
 • mebli, rtv, i agd o 1,6%;
 • sprzedaż w kategorii „prasa, książki, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach” o 0,9%.

GUS zaprezentował również miesięczne dane o sprzedaży przez Internet. W porównaniu z listopadem ub. r. sprzedaż w cenach bieżących spadła ogółem o 9,6%. Wpływ na ten wynik miały spadki sprzedaży w takich grupach jak m.in.: tekstylia, odzież i obuwie (spadek o 23,9%); pojazdy samochodowe, motocykle i części (spadek o 16,3%); farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (spadek o 10,3%); żywność, napoje i wyroby tytoniowe (spadek o 8,1%). Wzrosła sprzedaż w grupie „prasa, książki, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach” – o 15,5%.

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa ogółem w grudniu ub.r. wzrosła o około 8,5%. Największy wzrost sprzedaży w stosunku do grudnia 2021 roku zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 47,2%) oraz żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 40,2%).

W grudniu 2022 roku handel internetowy stanowił 9,5% ogółu sprzedaży detalicznej. Miesiąc wcześniej udział ten wynosił 11,9%. Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu w grudniu ub.r. miały takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 27,5%); tekstylia, odzież, obuwie (19,7%); meble, rtv, agd (18,9%).

Pobierz dane w formacie PDF >>> sprzedaż detaliczna w grudniu


Polecamy także:Kontakt

Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.