Sprzedaż detaliczna w grudniu 2023

22.01.2024

W całym roku 2023 sprzedaż detaliczna w ujęciu nominalnym wzrosła o 5,0% r/r

sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w grudniu 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w grudniu ub.r.

  • Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 10,6% wyższa niż w listopadzie (wtedy dane m/m pokazywały spadek o 1,8%) i o 0,5% wyższa w ujęciu rocznym. Warto przypomnieć, że w listopadzie ub.r. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ujęciu rocznym o 2,6%.
  • Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują wzrost sprzedaży o 11,0% w ujęciu miesięcznym (wzrost ma charakter sezonowy) oraz spadek o 2,3% w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku.

Dane roczne w cenach stałych okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. W całym roku 2023 sprzedaż detaliczna w ujęciu nominalnym wzrosła o 5,0% r/r.

Wzrost sprzedaży w niemal wszystkich kategoriach

Na ogólny wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) w grudniu ub.r. w ujęciu miesięcznym wpłynęły lepsze niż miesiąc wcześniej wyniki w niemal wszystkich analizowanych przez GUS kategoriach. Wyjątkiem były paliwa stałe, ciekłe i gazowe, których sprzedaż spadła w grudniu ub.r. o 2,6% m/m. Sprzedaż prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach wzrosła o 32,2%; żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 19,1%; farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 16,1%; mebli, rtv, agd o 9,9%; pojazdów samochodowych, motocykli, części o 5,5%; pozostałych o 4,2%; tekstyliów, odzieży i obuwia o 4,0%.

W porównaniu z grudniem 2022 roku wzrosła sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących): pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 11,1%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 7,7%); żywności, napojów, wyrobów tytoniowych (o 2,7%). Spadła natomiast sprzedaż: paliw (o 15,9%); mebli, rtv, agd (o 6,2%); prasy, książek oraz pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 5,0%); pozostałych (o 1,5%); tekstyliów, odzieży i obuwia (o 0,8%).

Spadek sprzedaży przez Internet

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej, GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez internet w grudniu ub.r. W stosunku do poprzedniego miesiąca br. sprzedaż w cenach bieżących spadła ogółem o 11,0% (w listopadzie notowano wzrost o 27,2% m/m). Najwyższe spadki zanotowano w przypadku pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 28,5%) oraz tekstyliów, odzieży i obuwia (o 26,7%). Spośród analizowanych przez GUS kategorii sprzedaży internetowej, wzrost w ujęciu miesięcznym (o 12,0%) zanotowano jedynie w przypadku prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach.

Z szacunków KIG wynika, że w ujęciu rocznym (GUS podaje tylko dane miesięczne) sprzedaż internetowa w grudniu ub.r. spadła ogółem o 0,5%. Na wynik ten wpłynęły spadki sprzedaży w takich kategoriach, jak m.in.: pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 58,6%); tekstylia, odzież, obuwie (o 13,2%); meble, rtv i agd (o 11,8%). Wśród kategorii notujących wzrosty sprzedaży najlepszy wynik osiągnięto w przypadku farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (wzrost o 6,0% r/r).

  • Dane GUS pokazują również, że w grudniu ub.r. handel internetowy stanowił 9,4% ogółu sprzedaży detalicznej
  • Miesiąc wcześniej br. udział ten wynosił 11,7%

Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej miały w grudniu ub.r. takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 26,2%); meble, rtv i agd (udział 17,8%); tekstylia, odzież, obuwie (udział 17,3%).

Pobierz dane w formacie PDF >>> sprzedaż detaliczna w listopadzie 2023

Zobacz także inne analizy KIG


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.