Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2019

23.05.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki handlu detalicznego za kwiecień. Okazały się one nieco wyższe od oczekiwanych. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 4,4% wyższa niż w marcu. Obserwowany wzrost był głównie wynikiem przesunięcia na kwiecień strumienia popytu związanego z okresem Świąt. Przed rokiem gdy ten czas przypadł wcześniej – w kwietniu notowano sięgający 5,3% spadek sprzedaży detalicznej (po wcześniej wysokim marcu).

Największa wzrost sprzedaży dotyczył wyrobów z grupy tekstylia, odzież i obuwie o 10,5%, żywność, napoje i wyroby tytoniowe 9,5%. Wzrosty notowane w pozostałych grupach okazały się mniejsze: farmaceutyki i kosmetyki 6,2%, pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 6,1%, paliwa 5,0%, prasa i książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 2,7%, meble, rtv, agd 0,5%, pozostałe 0,4%. Jedynie w przypadku pojazdów samochodowych, motocykli, części zanotowano spadek sprzedaży wynoszący 7,8%.

Roczna dynamika sprzedaży w ujęciu nominalnym wyniosła w kwietniu 13,6% wobec 3,1% w marcu. Szczególnie wysoka była w przypadku artykułów z grup: żywność, napoje i wyroby tytoniowe 21,5%, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 21,0%, meble, rtv, agd 20,3%. Wysoka pozostawała w grupach: farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 12,0%, paliwa stałe, ciekłe i gazowe 10,0%, pojazdy samochodowe, motocykle, części 9,1%. Zgodnie z przewidywaniami, w kwietniu nie zanotowano żadnego przypadku sprzedaży niższej niż przed rokiem.

Statystyki sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały wzrost sprzedaży w kwietniu o 3,5% oraz wzrost w stosunku do wyniku sprzed roku o 11,9% (w marcu 1,8%).

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista KIG
tel. + 48 22 630 97 24
tel. kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.