Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2022. Wyniki wyższe od oczekiwań rynkowych

23.05.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o handlu detalicznym w kwietniu br.

sprzedaż detaliczna

  • Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,1% wyższa niż w marcu
    (wtedy sprzedaż m/m wzrosła o 22,0%)
  • W stosunku do roku ubiegłego o 33,4% wyższa
  • W okresie I-IV br. sprzedaż w ujęciu nominalnym wzrosła o 21,9% r/r. 

Przypomnijmy, że w marcu roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wynosiła 22,0%.  Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują spadek sprzedaży o 0,1% w ujęciu miesięcznym, a w stosunku do kwietnia 2021 roku – wzrost o 19,0%. Dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych. Kwietniowy spadek sprzedaży (w cenach stałych) w stosunku do marca jest często spotykanym zjawiskiem. 

W stosunku do marca (w cenach bieżących) wzrost sprzedaży zanotowano w przypadku takich grup towarów jak: tekstylia, odzież i obuwie (o 14,1%); żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 10,4%); farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 1,6%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 0,7%); meble, rtv, agd (o 0,3%). Spadła natomiast sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 3,9%); pozostałych (o 7,0%) oraz pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 12,3%). 

Według danych w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) wzrost sprzedaży – poza sprzedażą pojazdów samochodowych, motocykli i części (spadek o 4,0%) – zanotowano we wszystkich analizowanych przez GUS grupach. Sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia wzrosła aż o 130,5% (być może jest to efekt zakupów związanych z falą uchodźców), paliw stałych ciekłych i gazowych wzrosła o 57,9%, sprzedaż w kategorii „prasa, książki, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach” wzrosła o 47,9%, mebli, rtv i agd wzrosła o 38,7%, sprzedaż w grupie „pozostałe” wzrosła o 30,3%, żywności, napojów i wyrobów tytoniowych wzrosła o 24,6% a sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego była większa o 23,3% niż przed rokiem. 

Znacząca różnica pomiędzy rocznymi dynamikami sprzedaży w ujęciu nominalnym i realnym (odpowiednio 33,4% i 19,0%) pokazuje duży wpływ procesów inflacyjnych na dane o sprzedaży. 

GUS zaprezentował również miesięczne dane o sprzedaży przez Internet. W stosunku do marca, sprzedaż w cenach bieżących spadła ogółem o 4,0%. Spadki zanotowały takie grupy jak: farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 12,8%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 9,8%); żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 9,2%); meble, rtv, agd (o 4,3%); pozostałe (o 0,6%). Wzrosła natomiast sprzedaż internetowa odzieży i obuwia (o 4,6%) oraz pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 0,1%). 

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w kwietniu wzrosła o około 10%. Największy wzrost sprzedaży w stosunku do kwietnia ub. r. zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 81%). Wysokie wzrosty sprzedaży internetowej w ujęciu rocznym zanotowano również w takich kategoriach jak m.in.: pozostałe – wzrost o 52% czy tekstylia, odzież i obuwie, których sprzedaż zwiększyła się o 19%.  

Dane GUS pokazują również, że w kwietniu br. handel internetowy stanowił 8,9% ogółu sprzedaży detalicznej. W marcu br. udział ten wynosił 9,4%. 

W kwietniu br. największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu br. miały takie kategorie jak: tekstylia, odzież, obuwie (udział 24,4%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 21,0%) oraz meble, rtv, agd (udział 17,4%).  

Polecamy także:Kontakt

Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.