Sprzedaż detaliczna w lipcu 2021

20.08.2021

Sprzedaż w lipcu w ujęciu nominalnym okazała się o 2,5% wyższa niż w czerwcu i 8,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lipcu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,5% wyższa niż w czerwcu i 8,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W czerwcu roczna dynamika sprzedaży była dodatnia i wyniosła 13,0%.

Wyniki te były minimalnie wyższe od naszej prognozy choć jednoczesne wyraźnie niższe od przeciętnej z prognoz rynkowych.

W siedmiu pierwszych miesiącach roku sprzedaż nominalnie była o 10,2% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W stosunku do czerwca sprzedaż wzrosła w większości grup towarów. Największy wzrost zanotowała sprzedaż w grupie paliwa stałe, ciekłe i gazowe (wzrost o 9,1%). Znaczne wzrosty widoczne są w grupach: żywności, napoje i wyroby tytoniowe (o 4,8%), pozostałe (wzrost o 2,6%), farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (wzrost o 2,1%), meble, rtv, agd (o 1,9%). Lepsze od czerwcowych wyniki osiągnęła również sprzedaż w kategorii: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 0,3%). W ujęciu miesięcznym spadła natomiast sprzedaż w grupach tekstylia, odzież i obuwie (o 8,1%) oraz pojazdy samochodowe, motocykle i części (o 4,4%).

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrosty niemal we wszystkich grupach towarów, dla których GUS podał dane. Na czele znalazły się sprzedaż: paliw stałych, ciekłych i gazowych (wzrost o 22,9%) oraz tekstyliów, odzieży i obuwia (wzrost o 15,3%). W stosunku do lipca ubiegłego roku wzrosła również sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 8,4%), w grupie pozostałe (o 5,5%), w grupie prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 5,4%), żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 4,7%) oraz mebli, rtv, agd (o 1,1%). Niższa niż przed rokiem była jedynie sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 1,5%).

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w lipcu wzrost sprzedaży m/m o 2,1% a w stosunku do lipca ubiegłego roku – wzrost o 3,9%.

Zazwyczaj wyniki sprzedaży w lipcu są odreagowaniem tego co działo się w czerwcu. Po dużych wzrostach przychodzi korekta, po wzrostach umiarkowanych obserwuje się stagnację lub lekki wzrost. W tegorocznym czerwcu notowano wzrost raczej umiarkowanego rozmiaru stąd i oczekiwanie na dalszą umiarkowaną poprawę w lipcu. Część z odczuwalnego ostatnio popytu to efekt rezygnacji części deponentów z utrzymywania środków w bankach. Oprocentowanie nie zapewnia ochrony przed inflacją, podejmowane są więc decyzje o wzmożonym zakupie towarów (zanim dodatkowo zdrożeją).

Zwraca uwagę bardzo duże rozwarcie między rocznymi dynamikami sprzedaży w ujęciu nominalnym i realnym (odpowiednio 8,9% i 3,9%) wskazujące na zachodzące bardzo dynamicznie procesy inflacyjne. Jeszcze przed kilkoma miesiącami takie rozwarcie było niewielkie, wyraźne niższe niż dziś.

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.