Sprzedaż detaliczna w lipcu 2023 roku

22.08.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lipcu br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,2% wyższa niż w czerwcu (wtedy dane m/m pokazywały wzrost o 0,6%) i o 2,1% wyższa niż przed rokiem. Przypomnijmy, że w czerwcu roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących była zbliżona i wyniosła 2,1%.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują wzrost sprzedaży o 1,9% w ujęciu miesięcznym i spadek o 4,0% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane roczne w cenach stałych okazały się zbliżone do oczekiwań rynkowych i gorsze od prognoz KIG.

W okresie styczeń-lipiec sprzedaż detaliczna w ujęciu nominalnym wzrosła o 5,2% r/r.

W stosunku do czerwca br. wzrosty sprzedaży (w cenach bieżących) zanotowano w przypadku: paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 8,1%); mebli, rtv i agd (o 6,1%); prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (o 4,1%); pozostałych (o 2,9%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 1,3%). Spadła natomiast sprzedaż: tekstyliów, odzieży i obuwia (o 11,3%); pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 4,7%) oraz farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 0,7%).

Zgodnie z danymi w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) wzrosła sprzedaż detaliczna: farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 10,6%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 10,1%); pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 7,5%); tekstyliów, odzieży i obuwia (o 2,0%). Niższą niż przed rokiem sprzedaż odnotowano w przypadku paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 18,7%); prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (o 6,6%); mebli, rtv, agd (o 2,6%); pozostałych (o 1,4%).

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej w lipcu br. GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez Internet w lipcu br. W stosunku do czerwca br. sprzedaż w cenach bieżących wzrosła ogółem o 4,0% (w czerwcu notowano spadek o 8,9% m/m). Najwyższe wzrosty zanotowano w przypadku: pozostałych (wzrost o 21,5%) oraz mebli, rtv, agd (o 10,9%).

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w lipcu spadła o 4,4%. Największy spadek sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 46,9%) oraz żywności napojów i wyrobów tytoniowych (o 25,7%). Wzrosła sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 14,1%).

Dane GUS pokazują również, że w lipcu br. handel internetowy stanowił 7,9% ogółu sprzedaży detalicznej. W czerwcu br. udział ten wynosił 7,7%.

Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej miały w lipcu br. takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 21,8%); tekstylia, odzież, obuwie (udział 18,6%); meble, rtv i agd (udział 15,0%).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.