Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2019 r.

20.12.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w listopadzie. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,3% wyższa niż w październiku i jednocześnie 5,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Okazała się ona równocześnie o 1,5 pkt. proc. wyższa od prognozowanej przez rynek.

W listopadzie w wynikach sprzedaży detalicznej zazwyczaj widoczne są spadki w stosunku do poziomów notowanych we październiku. W tym roku spadek nie był aż tak głęboki jak w poprzednich latach.

Wzrosty sprzedaży detalicznej obserwowano w listopadzie w grupach: meble, rtv, agd (9,6%), prasa, książki (0,8%), pojazdy samochodowe motocykle, części (0,7%), farmaceutyki i kosmetyki (0,6%), tekstylia, odzież i obuwie (0,4%). Spadki zanotowano w grupach: pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach (2,8%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (4,5%), pozostałe (6,1%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (8,5%).

Sprzedaży w ujęciu nominalnym w listopadzie była o 5,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Szczególnie szybko rosła w grupie pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (14,1%), ale również w grupach: meble, rtv, agd (11,9%) i farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (10,1%). Wyższa niż przed rokiem była też sprzedaż w grupach: prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (8,9%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (5,3%), tekstylia, odzież i obuwie (3,0%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (1,8%), pozostałe (1,7%). Spadek sprzedaży zanotowano jedynie w grupie: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (1,0%).

Tegoroczne wyniki sprzedaży detalicznej z miesiąca na miesiąc mocno „falują”. W przypadku części miesięcy można było mówić o danych wręcz rewelacyjnych (choćby kwiecień gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem o 13,6%), w przypadku części zaś o mocnym rozczarowaniu (marzec z rocznym wzrostem sprzedaży 3,1%). Oczywiście spora część z owego „falowania” to inaczej niż przed rokiem rozłożony kalendarz (inny terminarz świąt, inna liczba dni roboczych). O tendencjach więcej powiedzieć mogą więc dane za cały rok.

Roczna dynamika sprzedaży w ujęciu nominalnym wyniosła w okresie I-XI 6,7% wobec 7,0% po październiku. Szczególnie wysoka była w przypadku artykułów z grup: meble, rtv, agd (15,0%), pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (9,6%), farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (9,1%), tekstylia, odzież i obuwie (7,4%). Wzrosty w ujęciu rocznym notowano też w przypadku grup: prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (5,0%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (4,9%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (4,8%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (4,6%), oraz pozostałe (2,4%). W listopadzie nie zanotowano spadków sprzedaży w żadnej z grup w ujęciu rocznym.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w listopadzie spadek sprzedaży o 2,4% a jej poziom o 5,2% wyższy niż przed rokiem (w październiku wzrost w stosunku do wyniku sprzed roku wyniósł 4,6%).

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.