Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2020

21.12.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w listopadzie.
Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 5,4% niższa niż w październiku i jednocześnie 5,3% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zazwyczaj listopad przynosi spadki sprzedaży będące korektą po dobrym dla handlu październiku. Tegoroczne spadki okazały się wyraźnie głębsze od ubiegłorocznych ze względu na ujawnienie się w statystykach skutków ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowych wprowadzonych w związku z drugą falą pandemii. Wyniki listopada okazały się jednak wyraźnie lepsze niż konsensus z oczekiwań rynkowych. Zwracają uwagę słabe (w ujęciu dynamiki rocznej) wyniki sprzedaży samochodów i paliw, a także odzieży i obuwia oraz towarów z grupy pozostałe.

Na przestrzeni pierwszych jedenastu miesięcy roku sprzedaż detaliczna była nominalnie o 2,7% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po dziesięciu miesiącach roku sprzedaż nominalnie była o 2,5% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ujęciu narastającym najsłabszy w tym roku wynik notowany był po maju – w okresie I-V sprzedaż detaliczna był niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,2%.

W listopadzie spadki sprzedaży zanotowano we wszystkich ośmiu rodzajach towarów: tekstylia, odzież i obuwie (o 14,1%), pozostałe (o 10,5%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 9,8%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 5,9%), farmaceutyki i kosmetyki (o 5,2%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 3,7%), meble, rtv, agd (o 2,3%), pojazdy samochodowe motocykle, części (o 0,8%).

Sprzedaż niższą niż przed rokiem notowano w siedmiu grupach towarów: tekstylia, odzież i obuwie (o 24,4%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 19,9%), pozostałe (o 11,6%),  pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 9,4%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 6,7%), farmaceutyki i kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 2,6%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 0,6%). Jedyną grupą w której sprzedaż okazała się wyższa niż przed rokiem były meble, rtv, agd (o 0,7%),

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w listopadzie spadek  sprzedaży o 5,3%, a jej poziom niższy niż przed rokiem również 5,3%. W październiku poziom sprzedaży był o 2,3% niższy niż przed rokiem. Po jedenastu miesiącach roku sprzedaż była w ujęciu cen stałych niższa niż przed rokiem o 3,1%.

Zapoznaj się z innymi analizami makro

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: zatrudnienie i płace

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.