Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2021 

21.12.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w listopadzie 2021

szacunek inflacji

Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,2% wyższa niż w październiku (miesiąc wcześniej dynamika m/m wyniosła 5,4%) i o 21,2% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W październiku roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wyniosła 14,4%.  

W okresie I-XI 2021 roku sprzedaż nominalnie była o 12,1% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych. Warto dodać, że w listopadzie zazwyczaj ma miejsce korekta wyników sprzedaży po dobrym dla handlu październiku.  

W stosunku do października (w cenach bieżących) wzrosła sprzedaż w takich kategoriach jak: meble, rtv, agd (o 7,8%), farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 5,3%), prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (5,1%), tekstylia, odzież, obuwie (o 4,7%) oraz pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 0,8%). 

Spadek zanotowała sprzedaż w kategoriach: pozostałe (o 1,3%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 4,6%) i paliw (o 6,0%).  

Sprzedaż w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) wzrosła w niemal wszystkich analizowanych przez GUS grupach towarów. Wyjątkiem były pojazdy samochodowe, motocykle i części, które zanotowały spadek o 0,2%. Największe wzrosty zanotowano w sprzedaży tekstyliów, odzieży i obuwia (o 59,1%) oraz paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 45,6%). W pozostałych grupach towarów sprzedaż r/r prezentowała się następująco: pozostałe – wzrost o 28,8%), farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny – wzrost o 20,1%, prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach –wzrost o 18,2%), meble, rtv, agd – wzrost o 16,2%, żywność, napoje i wyroby tytoniowe – wzrost o 8,6%. Patrząc na wyniki w ujęciu rocznym warto przypomnieć, że w ubiegłym roku w listopadzie w wiele placówek  handlowych nie mogło realizować sprzedaży z powodu obostrzeń związanych z pandemią.  

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują w listopadzie spadek sprzedaży m/m o 1,0% a w stosunku do listopada ubiegłego roku – wzrost o 12,1%.  

Dane o sprzedaży detalicznej pokazują coraz większy wpływ procesów inflacyjnych co widoczne jest w powiększającej się różnicy pomiędzy rocznymi dynamikami sprzedaży w ujęciu nominalnym i realnym (odpowiednio 21,2% i 12,1%). 

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.