Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2023

21.12.2023

Sprzedaż w ujęciu nominalnym ze spadkiem 1,8% w skali miesiąca

sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w listopadzie br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,8% niższa niż w październiku (wtedy dane m/m pokazywały wzrost o 3,5%) i o 2,6% wyższa niż przed rokiem. Warto przypomnieć, że w październiku sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ujęciu rocznym o 4,8%. 

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują spadek sprzedaży o 2,8% w ujęciu miesięcznym oraz spadek o 0,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane roczne w cenach stałych okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

 

W okresie styczeń-listopad br. sprzedaż detaliczna w ujęciu nominalnym wzrosła o 5,7% r/r.

Na ogólny spadek sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) w listopadzie w ujęciu miesięcznym wpłynęły gorsze niż przed miesiącem wyniki w takich kategoriach jak: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (spadek o 14,2%); żywność, napoje i wyroby tytoniowe (spadek o 4,6%); pozostałe (spadek o 3,2%). Wzrost sprzedaży zanotowano natomiast w przypadku: prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (o 9,9%); tekstyliów, odzieży i obuwia (o 6,2%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 5,4%); mebli, rtv i agd (o 5,2%).  

W porównaniu z listopadem 2022 roku wzrosła sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących): pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 14,0%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 10,1%); żywności, napojów, wyrobów tytoniowych (o 4,9%); tekstyliów, odzieży i obuwia (o 0,1%). Spadek sprzedaży w ujęciu rocznym zanotowały takie kategorie jak: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 12,8%); meble, rtv i agd (o 5,1%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (spadek o 5,1%); pozostałe (o 1,3%).  

Sprzedaż przez internet ze wzrostem 27,2%

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez internet w listopadzie br. W stosunku do poprzedniego miesiąca br. sprzedaż w cenach bieżących wzrosła ogółem o 27,2% (w październiku notowano wzrost o 13,4% m/m). Najwyższe wzrosty zanotowano w przypadku m.in. prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (wzrost o 36,8%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (wzrost o 35,8%).  

Z szacunków KIG wynika, że w ujęciu rocznym (GUS podaje tylko dane miesięczne) sprzedaż internetowa w listopadzie wzrosła ogółem o 1,1%. Na wynik ten wpłynęły m.in. wzrost sprzedaży w kategorii: farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 6,3%). Z kolei największy spadek w stosunku do ubiegłego roku wciąż notuje internetowa sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 51,5%)  

Dane GUS pokazują również, że w listopadzie br. handel internetowy stanowił 11,7% ogółu sprzedaży detalicznej. Miesiąc wcześniej br. udział ten wynosił 9,0%. 

Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej miały w listopadzie br. takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 30,9%); tekstylia, odzież, obuwie (udział 24,5%); meble, rtv i agd (udział 20,8%).

Pobierz dane w formacie PDF >>> sprzedaż detaliczna w listopadzie 2023

Zobacz także inne analizy KIG


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.