Sprzedaż detaliczna w lutym 2019

04.02.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki handlu detalicznego za luty. Okazały się one jedynie minimalnie niższe od oczekiwanych. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 3,1% niższa niż w styczniu. Notowany spadek (o charakterze sezonowym – patrz krótszy miesiąc) okazał się zbliżony do ubiegłorocznego. Największa korekta sprzedaży dotyczyła wyrobów z grupy tekstylia, odzież i obuwie o 12,9%. Spora miała też miejsce w przypadku prasy i książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach 8,7%. Pozostałe spadki zbliżone były rozmiarami do notowanego dla całej sprzedaży – pojazdy samochodowe, motocykle, części 3,1%, paliwa 5,8%, żywność, napoje i wyroby tytoniowe 2,7%, farmaceutyki i kosmetyki 2,8%, meble, rtv, agd 1,3%. W przypadku dwóch grup sprzedaż wzrosła – pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 3,4%, pozostałe artykuły 0,4%.

Roczna dynamika sprzedaży w ujęciu nominalnym wyniosła w lutym 6,5% wobec 6,6% w styczniu. Szczególnie wysoka była w przypadku artykułów z grup meble, agd, rtv 14,3% oraz pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 13,4%, farmaceutyki i kosmetyki 9,7%. W lutym tylko w przypadku jednej grupy towarów zanotowano sprzedaż niższą niż przed rokiem tekstylia, odzież i obuwie o 0,3%

Statystyki sprzedaży sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały spadek sprzedaży w lutym o 3,2% oraz wzrost w stosunku do wyniku sprzed roku o 5,6% (w styczniu 6,1% – po korekcie).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.