Sprzedaż detaliczna w lutym 2020 r. 

20.03.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lutym. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,5% wyższa niż w styczniu i jednocześnie 9,6% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Okazała się tym samym wyraźnie wyższa od oczekiwanej.

W dwóch pierwszych miesiącach roku sprzedaż nominalnie była o 7,9% wyższa niż  w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W lutym notowana jest zazwyczaj pewna korekta sprzedaży w stosunku do poziomów obserwowanych w styczniu. Jest ona złożeniem postępującego osłabienia – po dużych wydatkach z grudnia, ale również krótszego miesiąca. Tym zaś razem obserwowany był wzrost sprzedaży.

Wzrosty sprzedaży detalicznej obserwowano w lutym w czterech rodzajach towarów: farmaceutyki i kosmetyki (6,2%), pozostałe (4,9%), meble, rtv, agd (1,9%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (1,7%). Spadki natomiast zanotowano w grupach: tekstylia, odzież i obuwie (-10,4%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (-4,1%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (-3,0%), pojazdy samochodowe motocykle, części (-0,4%).

Sprzedaż w ujęciu nominalnym w lutym była o 9,6% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwyższe wzrosty sprzedaż notowano w grupach: farmaceutyki i kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (14,9%), tekstylia, odzież i obuwie (11,9%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (10,5%), meble, rtv, agd (9,2%). Nieco niższe wzrosty widoczne były w grupach: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (6,8%), pozostałe (6,5%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (4,4%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (2,2%).

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w lutym wzrost sprzedaży o 0,4% a jej poziom o 7,3% wyższy niż przed rokiem (w styczniu wzrost w stosunku do wyniku sprzed roku wyniósł 3,4% a w grudniu 5,7%).

Kontakt:
Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.