Sprzedaż detaliczna w lutym 2022

21.03.2022

Sprzedaż w ujęciu nominalnym o 16,5% wyższa niż przed rokiem

sprzedaż

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lutym br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,9% wyższa niż w styczniu (wtedy dane m/m pokazywały spadek o 22,6%) i o 16,5% wyższa niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wyniosła 20,0%.

Dane okazały się zgodne z medianą oczekiwań rynkowych. Lutowa sprzedaż detaliczna jest zazwyczaj kontynuacją obniżenia aktywności po wysokich zakupach w końcu roku.

W stosunku do stycznia br. roku (w cenach bieżących) wzrost sprzedaży zanotowano w takich grupach jak: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 16,5%); pozostałe (o 8,7%); farmaceutyki kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 0,4%). Sprzedaż mebli, rtv i agd pozostała na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej. Spadła natomiast sprzedaż: tekstyliów, odzieży i obuwia (o 11,1%); prasy, książek i pozostałych produktów w niewyspecjalizowanych sklepach (o 4,7%); żywności napojów i wyrobów tytoniowych (o 1,6%) oraz pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 1,3%).

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują wzrosty sprzedaży w większości kategorii. Najwyżej wzrosła sprzedaż paliw stałych ciekłych i gazowych (o 46,6%). Sprzedaż zwiększyła się również w przypadku: pozostałych (o 38,1%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 20,6%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 14,0%); tekstyliów, odzieży i obuwia (o 6,5%) oraz mebli, rtv i agd (o 2,3%). Spadki zanotowano w kategoriach: pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 14,0%) oraz prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 2,8%).

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują w lutym 2022 roku wzrost sprzedaży o 1,8% m/m a w stosunku do lutego 2021 roku  – wzrost o 8,1%.

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej w lutym br. GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez Internet. W stosunku do stycznia, sprzedaż w sieci w cenach bieżących spadła o 8,9% (dodajmy, że cała sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła o 0,9%). Lutowe spadki handlu w sieci w ujęciu miesięcznym są prawdopodobnie jeszcze odreagowaniem zakupów z końca ub. roku.

Na ogólny spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym wpłynęły słabsze niż przed miesiącem wyniki sprzedaży w takich kategoriach jak: tekstylia odzież i obuwie (spadek o 11,6%); pozostałe (spadek o 9,5%); meble, rtv i agd (spadek o 7,0%) oraz prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (spadek o 3,5%). W stosunku do stycznia wzrosła natomiast sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 19,2%), żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 4,5%) oraz farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (o 0,6%). Należy dodać, że GUS nie podaje danych o sprzedaży internetowej paliw oraz pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach.

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa wzrosła o ponad 36%. Największy wzrost sprzedaży w stosunku do lutego ub. r. zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (wzrost o ponad 83%). Wysokie wzrosty sprzedaży internetowej w ujęciu rocznym zanotowano również w takich kategoriach jak m.in.: pozostałe – wzrost o ok. 70% oraz żywność, napoje i wyroby tytoniowe, których sprzedaż zwiększyła się o blisko 39%.

Dane GUS pokazują również, że w lutym br. handel internetowy stanowił 10,0% ogółu sprzedaży detalicznej. W styczniu br. udział ten wynosił 11,1%.

W lutym br. największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu br. miały takie kategorie jak: tekstylia, odzież, obuwie (udział 28,6%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 25,4%) oraz meble, rtv, agd (udział 19,0%).

 

Zobacz także inne raporty KIG

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.