Sprzedaż detaliczna w lutym 2023

21.03.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lutym 2023 roku

Sprzedaż detaliczna w lutym 2023 roku 

  • Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,8% niższa niż w styczniu (wtedy dane m/m pokazywały spadek o 22,8%) i o 10,8% wyższa niż przed rokiem.
  • W styczniu roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wyniosła 15,1%.  
  • Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują spadek sprzedaży o 3,6% w ujęciu miesięcznym i spadek o 5,0% w stosunku do lutego ub. r.  

Dane okazały się znacznie gorsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Warto dodać, że lutowa sprzedaż detaliczna jest zazwyczaj kontynuacją obniżenia aktywności po wysokich zakupach w końcu roku. 

W stosunku do stycznia spadek sprzedaży (w cenach bieżących) zanotowano w większości grup. Sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia spadła o 15,6%; mebli, rtv i agd o 11,8%; sprzedaż w grupie prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach spadła o 5,4%; sprzedaż w grupie pozostałe o 2,8%; sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 2,1%; farmaceutyków, kosmetyków sprzętu ortopedycznego o 0,9%; paliw stałych, ciekłych i gazowych o 0,7%. W ujęciu miesięcznym wzrosła natomiast sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części – o 8,6%.  

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują wzrosty sprzedaży we wszystkich grupach. Dynamika prezentowała się następująco: tekstylia, odzież, obuwie – wzrost o 17,7%; pojazdy samochodowe, motocykle, części – wzrost o 16,6%; żywność, napoje i wyroby tytoniowe – wzrost o 16,1%; farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny – wzrost o 14,0%; prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach – wzrost o 1,4%; meble, rtv, agd – wzrost o 1,2%; pozostałe – wzrost o 0,1%; paliwa stałe, ciekłe i gazowe – wzrost o 0,1%. 

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej w lutym br. GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez Internet. W stosunku do stycznia, sprzedaż w cenach bieżących wzrosła o 1,7%. Na ogólny wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym wpłynęły lepsze niż przed miesiącem wyniki sprzedaży w takich kategoriach jak np. prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (wzrost o 8,7%) i farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (wzrost o 0,9%). W stosunku do stycznia spadła natomiast sprzedaż internetowa pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 38,0%); mebli, rtv i agd (o 15,7%); tekstyliów, odzieży i obuwia (o 13,4%); pozostałych (o 8,7%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 0,8%). 

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa spadła o 3,5%. Największy spadek sprzedaży w stosunku do lutego ub. r. zanotowała sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 33,5%); pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 27,7%); pozostałych (o 26,5%). 

Dane GUS pokazują również, że w lutym br. handel internetowy stanowił 8,7% ogółu sprzedaży detalicznej. W styczniu br. udział ten wynosił 8,3%. 

W lutym br. największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu miały takie kategorie jak: prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 26,3%); tekstylia, odzież, obuwie (udział 22,1%); meble, rtv i agd (udział 17,9%). 


Polecamy także:Kontakt

Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.