Sprzedaż detaliczna w lutym 2024 - pomimo spadku wciąż zachowuje roczny wzrost

21.03.2024

Sprzedaż w ujęciu rocznym nadal wykazuje wzrost, co może wskazywać na stabilność sektora detalicznego

sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w lutym 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lutym br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,8% niższa niż w styczniu br. (wtedy dane m/m pokazywały spadek o 19,7%) i o 6,7% wyższa w ujęciu rocznym. Warto przypomnieć, że w styczniu br. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ujęciu rocznym o 4,6%.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują spadek sprzedaży o 0,9% w ujęciu miesięcznym oraz wzrost o 6,1% w stosunku do analogicznego okresu 2023 roku.

Lutowa sprzedaż detaliczna jest zazwyczaj kontynuacją obniżenia aktywności po wysokich zakupach w końcu roku. Sprzedaż zazwyczaj wzrasta w marcu wraz z rozpoczęciem sprzedaży wiosennej kolekcji towarów.

Warto również zauważyć, że dynamiki sprzedaży w ujęciu realnym i nominalnym – wraz ze spadkiem inflacji – są coraz bardziej zbliżone, podczas gdy np. w szczycie inflacji na przełomie 2022/2023 roku różnica ta w przypadku dynamiki rocznej zbliżała się do 20 pkt. proc.

Dane roczne w cenach stałych okazały lepsze od oczekiwań rynkowych i zbliżone do prognoz KIG.

Analiza sprzedaży według danych GUS

Na ogólny spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu miesięcznym (w cenach bieżących) w lutym wpłynęły gorsze niż przed miesiącem wyniki w kategoriach: tekstylia, odzież i obuwie (spadek o 12,3%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (spadek o 6,5%); żywność, napoje i wyroby tytoniowe (spadek o 2,3%); pozostałe (spadek o 0,6%); meble, rtv, agd (spadek o 0,5%). Wzrosła natomiast sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 10,7%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 1,5%); paliw stałych ciekłych i gazowych (1,0%).

W porównaniu z lutym ub.r. wzrosty sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) zanotowano w przypadku: pozostałych (o 26,7%); pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 24,2%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 11,3%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 4,6%); prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (o 4,1%); paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 2,4%). W ujęciu rocznym spadła natomiast sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia (o 19,5%); mebli, rtv, agd (o 2,0%).

W ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w lutym wzrosła ogółem o 5,1%

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej, GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez internet w lutym 2024. W stosunku do poprzedniego miesiąca br. sprzedaż w cenach bieżących spadła ogółem o 3,7% (w styczniu notowano spadek o 24,9% m/m). Najwyższe spadki zanotowano w przypadku tekstyliów, odzieży i obuwia (o 20,2%); żywności, napojów, wyrobów tytoniowych (o 16,6%). Z kolei największa dynamikę wzrostu zaobserwowano w internetowej sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 43,8%).

W ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w lutym wzrosła ogółem o 5,1%. Lepsze niż przed rokiem wyniki sprzedaży osiągnięto w przypadku m.in.: pozostałych (wzrost o 78,0%); pojazdów samochodowych, motocykli, części (wzrost o 26,7%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (wzrost o 21,6%). Z kolei najmocniejszy spadek r/r zanotowała sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia (o 9,7%).

Dane GUS pokazują również, że w lutym br. handel internetowy stanowił 8,6% ogółu sprzedaży detalicznej. Miesiąc wcześniej br. udział ten wynosił 8,8%. Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach towarów miały w lutym takie kategorie jak: tekstylia, odzież, obuwie (24,8%) oraz prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (24,2%).

Pobierz dane w formacie PDF >>> sprzedaż detaliczna w lutym 2024

Zobacz także inne analizy KIG


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.