Sprzedaż detaliczna w maju 2019

27.06.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki handlu detalicznego za maj. Choć okazały się one nieco niższe od oczekiwanych, wciąż powinny uchodzić za bardzo dobre. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 3,0% niższa niż w kwietniu. Obserwowany spadek był głównie wynikiem korekty sprzedaży po bardzo wysokim (podbijanym okresem świątecznym) kwietniu. Roczna dynamika sprzedaży wyniosła w maju 7,3% wobec 13,6% w kwietniu.

Wzrosty sprzedaży detalicznej obserwowano w maju w trzech grupach: paliwa 2,3%, pojazdy samochodowe motocykle, części 1,6%, pozostałe 0,2%. Spadki natomiast widoczne były w sześciu grupach: tekstylia, odzież i obuwie o 8,0%, żywność, napoje i wyroby tytoniowe 7,2%, pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach 5,4%, meble, rtv, agd 3,0%, farmaceutyki i kosmetyki 2,4%, prasa i książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 1,7%

Roczna dynamika sprzedaży w ujęciu nominalnym wyniosła w maju 7,3% wobec 13,6% w kwietniu. Szczególnie wysoka była w przypadku artykułów z grup: meble, rtv, agd 17,4%, farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 16,6%, pojazdy samochodowe, motocykle, części 12,6%. Wzrosty w ujęciu rocznym notowano też w przypadku grup: pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 9,6%, żywność, napoje i wyroby tytoniowe 5,2%, paliwa stałe, ciekłe i gazowe 4,0%, prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 1,4%. Sprzedaż niższą niż przed rokiem obserwowano jedynie w przypadku grupy tekstylia, odzież i obuwie -1,9%.

Statystyki sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały spadek sprzedaży w maju o 3,5% oraz wzrost w stosunku do wyniku sprzed roku o 5,6% (w kwietniu o 11,9%).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.