Sprzedaż detaliczna w maju 2020 r.

22.06.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w maju. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 14,5% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie 8,6% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyniki maja okazały się zgodne z najbardziej optymistycznymi prognozami na rynku.

Na przestrzeni pierwszych pięciu miesięcy roku sprzedaż detaliczna była nominalnie o 5,2% niższa niż w analogicznym okresie roku W czterech pierwszych miesiącach roku sprzedaż nominalnie była o 4,3% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada jednak przypomnieć, że pierwszym kwartale  sprzedaż nominalnie była wciąż o 2,9% wyższa niż  w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W maju notowane są stosunkowo często spadki sprzedaży – zwłaszcza gdy wcześniejszy kwiecień prezentował się dobrze. Wynika to z wygasania już fali okołoświątecznych zakupów i przejścia pierwszej dużej sprzedaży kolekcji wiosennej.

Tegoroczny majowy wzrost, nie dość że nietypowy, to jeszcze rozmiarami mocno zaskoczył. Był on częściowym odreagowaniem zupełnie nietypowych i wyjątkowo słabych dwóch wcześniejszych miesięcy tj. marca i zwłaszcza kwietnia. Zapaść jaka byłą w tamtym czasie notowana spowodowana była decyzjami administracyjnymi związanymi z walką z koronawirusem. Znaczna część placówek handlowych dostała formalny zakaz działania, część zaś, mogących wciąż działać, utraciła większość klientów wskutek obostrzeń związanych z przemieszczeniem się ludności. Ruch utrzymały jedynie placówki oferujące głównie dobra podstawowe z grup żywność oraz farmaceutyki i kosmetyki. Nawet jednak w nich dobry ruch utrzymał się jedynie w marcu (gdy dość powszechnie robiliśmy zapasy), w kwietniu zaś osłabł (bo zaczynaliśmy korzystać z wcześniej poczynionych zapasów, przekonując się że nie będą one potrzebne na dłużej – bo dostęp do handlu jest).

Wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu nominalnym obserwowano w maju w siedmiu rodzajach towarów: pojazdy samochodowe motocykle, części (o 46,8% po spadku z kwietnia o 38,1%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 20,1% po spadku z kwietnia o 28,1%), tekstylia, odzież i obuwie (o 129,6% po spadku z kwietnia o 21,1%), prasa, książki pozostała w wyspecjalizowanych sklepach (o 39,0% po spadku z kwietnia o 7,1%), meble, rtv, agd (o 33,3% po wzroście z  kwietnia o 0,3%), pozostałe (o 14,2% wobec spadku z kwietnia o 17,9%), farmaceutyki i kosmetyki (o 0,3% po spadku z kwietnia o 17,9%). Spadek sprzedaży w maju zanotowano tylko w jednej grupie – żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 0,3% po spadku z kwietnia o 9,3%).

Sprzedaż w ujęciu nominalnym w maju była o 8,6% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w kwietniu była o 22,6% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a w marcu o 7,1%).

Sprzedaż niższą niż przed rokiem notowano w sześciu grupach towarów: pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 34,7%), paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 32,2%), pozostałe (o 12,9%), farmaceutyki i kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 11,4%), tekstylia, odzież i obuwie (o 11,7%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 2,3%). W przypadku dwóch grup towarów sprzedaż była wyższa niż przed rokiem: meble, rtv, agd (o 14,6%), prasa, książki pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 0,8%).

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w maju wzrost  sprzedaży o 14,9%, a jej poziom niższy niż przed rokiem 7,7%. W kwietniu poziom sprzedaży był o 22,9% niższy niż przed rokiem, a w marcu o 9,0%.

Zgodnie z naszymi przypuszczeniami sprzed miesiąca, poprzednie (kwietniowe) dane GUS o wynikach handlu detalicznego, okazały się istotną przesłanką przyspieszającą proces odmrażania gospodarki. Kwiecień dla handlu był bardziej dotkliwy niż oczekiwano (a uwzględniano wszak w prognozach, że obostrzenia działały w całym miesiącu, a nie w jego części jak w marcu). Tymczasem, dzięki postępującemu odmrażaniu gospodarki maj przyniósł wyraźną poprawę (choć oczywiście wyniki są wciąż wyraźnie słabsze od tych jakie mielibyśmy w „zwykłym” roku.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.