Sprzedaż detaliczna w maju 2022. Wyniki niższe od oczekiwań rynkowych

22.06.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o handlu detalicznym w maju 2022

sprzedaż detaliczna w maju

  • Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,4% wyższa niż w kwietniu (wtedy sprzedaż m/m wzrosła o 2,1%).
  • W stosunku do roku ubiegłego, sprzedaż w ujęciu nominalnym – wyższa – o 23,6%
  • W okresie I-V br. sprzedaż w ujęciu nominalnym wzrosła o 22,6% r/r.

Przypomnijmy, że w kwietniu roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wynosiła 33,4%. Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują spadek sprzedaży o 1,7% w ujęciu miesięcznym i wzrost o 8,2% w stosunku do maja 2021 roku.  Dane okazały się nieco niższe niż oczekiwania rynku i wyższe od prognoz KIG. Spadki sprzedaży w maju nie są nadzwyczajnym zjawiskiem.

W stosunku do kwietnia (w cenach bieżących) wzrost sprzedaży zanotowano w przypadku takich grup towarów jak: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 6,2%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 5,8%); pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 3,1%); tekstylia, odzież, obuwie (o 3,0%) oraz pozostałe (o 2,9%). Spadła natomiast sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 5,9%), mebli, rtv i agd (o 1,0%) oraz farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (o 0,6%).

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują wzrost sprzedaży w niemal wszystkich grupach. Wyjątkiem jest sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części, która zanotowała spadek r/r o 3,1%. Najmocniej wzrosła sprzedaż paliw stałych ciekłych i gazowych – o 53,0%. Sprzedaż w grupie „pozostałe” wzrosła o 27,9%, sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 23,9%; tekstyliów, odzieży i obuwia o 23,2%, farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego o 20,9%, mebli, rtv i agd o 5,1%, a sprzedaż w kategorii „prasa, książki, pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach” o 5,0%.

Na dane o sprzedaży mocno wpływają procesy inflacyjne – potwierdza to rosnąca różnica pomiędzy rocznymi dynamikami sprzedaży w ujęciu nominalnym i realnym (w maju odpowiednio 23,6% i 8,2%).


GUS zaprezentował również miesięczne dane o sprzedaży przez Internet.

  • W stosunku do kwietnia sprzedaż w cenach bieżących wzrosła ogółem o 0,8%. Złożyły się na to wzrosty w takich grupach jak: farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny (o 16,4%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 11,6%) oraz prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 10,6%).
  • Spadła sprzedaż internetowa odzieży i obuwia (o 6,1%), pozostałych (o 5,6%) mebli, rtv i agd (o 4,7%) oraz pojazdów samochodowych, motocykli i części (1,2%).


Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w maju wzrosła o około 20%.

  • Największy wzrost sprzedaży w stosunku do maja ub. r. zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 83%).
  • Wysokie wzrosty sprzedaży internetowej w ujęciu rocznym zanotowano również w kategoriach: pozostałe (o 41%) czy żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 34%).

Dane GUS pokazują również, że w maju br. handel internetowy stanowił 8,9% ogółu sprzedaży detalicznej. W kwietniu br. udział był na takim samym poziomie.

W maju br. największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu br. miały takie kategorie jak: tekstylia, odzież, obuwie (udział 22,3%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 21,9%) oraz meble, rtv, agd (udział 16,7%).


Polecamy także:Kontakt

Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.