Sprzedaż detaliczna w maju 2023

22.06.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w maju 2023

sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna w maju 2023 roku

  • Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,1% niższa niż w kwietniu (wtedy dane m/m pokazywały wzrost o 0,6%) i o 1,8% wyższa niż przed rokiem.
  • W kwietniu roczna dynamika sprzedaży w cenach bieżących wyniosła 3,4%.

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych pokazują spadek sprzedaży o 1,0% w ujęciu miesięcznym i spadek o 6,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane roczne w cenach stałych okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Warto jednak dodać, że spadki sprzedaży w maju nie są nadzwyczajnym zjawiskiem.

W stosunku do kwietnia br., spadki sprzedaży (w cenach bieżących) zanotowano w przypadku: żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 3,6%); tekstyliów, odzieży i obuwia (o 3,1%); mebli, rtv i agd (o 2,0%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 1,5%); paliw stałych, ciekłych i gazowych (o 1,0%). W stosunku do kwietnia lepsze wyniki sprzedaży osiągnięto w kategoriach: pozostałe (wzrost o 8,5%); pojazdy samochodowe, motocykle i części (wzrost o 5,0%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (wzrost o 4,6%).

Dane w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) pokazują spadki sprzedaży w kategoriach: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 17,7%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 8,2%); meble, rtv i agd (o 4,6%), pozostałe (o 1,2%). W stosunku do maja ub. roku wzrosła natomiast sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 11,6%); farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 7,8%); tekstyliów odzieży i obuwia (o 2,5%) oraz pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 2,5%)

Wraz ze statystykami dotyczącymi sprzedaży detalicznej w maju br., GUS zaprezentował również dane o sprzedaży przez Internet. W stosunku do kwietnia br. sprzedaż w cenach bieżących wzrosła ogółem o 4,1%. Najwyższe wzrosty zanotowano w przypadku: pozostałych (wzrost o 26,9%); żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 14,4%); tekstyliów, odzieży i obuwia (o 9,7%).

Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa w maju spadła o 2,7%. Największy spadek sprzedaży w stosunku do ubiegłego roku zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 44,8%) oraz żywności napojów i wyrobów tytoniowych (o 27,7%). Wzrosła sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 18,1%) oraz  tekstyliów, odzieży i obuwia (o 3,9%).

Dane GUS pokazują również, że w maju br. handel internetowy stanowił 8,5% ogółu sprzedaży detalicznej. W kwietniu br. udział ten wynosił 8,1%.

Największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej miały w maju br. takie kategorie jak: tekstylia, odzież, obuwie (udział 22,6%); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 22,2%); meble, rtv i agd (udział 15,1%).

 


Sprawdź także:


Kontakt:

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.